Procedure voor herbenoeming burgemeester Nieuwenhuis in gang gezet

13 maart 2023, 11:32

Na ruim 5 jaar komt het einde van de eerste ambtstermijn van burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis in zicht. Op 6 november 2017 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Waddinxveen. Het proces van herbenoeming ligt in handen van de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning.

Burgemeester Nieuwenhuis:

De afgelopen jaren zijn voorbij gevlogen. Tot op de dag van vandaag geeft het burgemeesterschap veel voldoening. Waddinxveen is gewoon een fijne gemeente. Het is elke dag weer een voorrecht om hier burgemeester te mogen zijn. Nu breekt een periode aan waarin we samen de balans opmaken. Ik zie uit naar het voeren van het goede gesprek daarover.

De procedure voor herbenoeming kent een aantal stappen

Afgelopen vrijdag hebben de Commissaris van de Koning Jaap Smit en de fractievoorzitters van de gemeenteraad over het proces gesproken. De procedure wordt opgestart met het instellen van een vertrouwenscommissie, die de herbenoeming van de burgemeester voorbereidt. De vertrouwenscommissie zal bestaan uit de fractievoorzitters en heeft als taak om een Verslag van bevindingen op te stellen. Dat mondt uit in een conceptaanbeveling tot herbenoeming of een advies dat niet te doen.  Dit verslag moet halverwege dit jaar klaar zijn.

Andrea van der Ploeg, fractievoorzitter van de VVD en beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie:

Na een periode van bijna 6 jaar is het goed om samen terug te blikken en vooruit te kijken.

De gemeenteraad moet akkoord gaan met de aanbeveling

Dat vindt plaats tijdens een besloten raadsvergadering eind juni. Daarna licht de Commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in. De Koning bekrachtigt de eventuele voordracht tot herbenoeming door het ondertekenen van een koninklijk besluit. Daarna is de herbenoeming definitief. De laatste stap is het afleggen van de eed door de burgemeester. Deze wordt afgenomen door de Commissaris van de Koning op het provinciehuis in Den Haag. De herbenoeming gaat dan in principe in op 6 november 2023.