Online meldpunt voor (particuliere) huurders

11 juni 2024, 09:00

Voor particuliere huurders in Waddinxveen is er een online meldpunt bij de gemeente. Huurders zitten soms in een kwetsbare positie. Via het meldpunt kunnen huurders met klachten, vragen of signalen over ongewenste verhuurpraktijken van verhuurders of verhuurbemiddelaars gratis terecht bij een huurteam. Dit kan bijvoorbeeld bij vermoedens over te hoge huur of servicekosten, het niet terugkrijgen van de waarborgsom of het betalen van dubbele bemiddelingskosten.

Maak zonder kosten en anoniem een melding

Huurders of woningzoekenden kunnen anoniem en kosteloos terecht bij het huurteam met vragen of klachten over het gedrag van hun verhuurder. Dit kan gaan over de huurovereenkomst, onterechte kosten, discriminatie, intimidatie of onderhoudsgebreken. Het huurteam let bij onderhoudsgebreken bijvoorbeeld op lekkages, een trap zonder leuning of een badkamer zonder afzuiging. Ook voor achterstallig onderhoud of problemen met de verhuurder kan kosteloos de hulp van het huurteam worden ingeschakeld. Met het gratis advies van het huurteam wordt de verhuurder aangespoord om bijvoorbeeld de servicekosten te splitsen van de kale huurprijs, achterstallig onderhoud aan de woning aan te pakken of de huurder tegemoet te komen met een huurprijsverlaging.

Het meldpunt helpt bij het tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken

Sinds begin 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag en om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan. Dit is landelijk geregeld in de Wet goed verhuurderschap. Voor inwoners van Waddinxveen is het meldpunt te vinden via www.waddinxveen.nl/meldpunthuurders. De gemeente zet het onafhankelijke huurteam van Steenvlinder in zodat iedereen goed, betaalbaar, duurzaam en veilig in Waddinxveen kan wonen. Het meldpunt is voor huurders van een particuliere huurwoning. Dit geldt voor alle huurders (ook voor arbeidsmigranten), woningzoekenden, omwonenden en anderen. Huurders van Woonpartners Midden-Holland kunnen voor een vraag of klacht contact opnemen met de woningcorporatie.