Onderzoek naar beschermde vogels en vleermuizen

1 februari 2024, 16:55

Op 31 januari 2024 heeft Gemeente Waddinxveen een contract gesloten met Ecologisch adviesbureau Habitus B.V. Habitus gaat onderzoek doen naar verblijfplaatsen van beschermde vogels en vleermuizen die in gebouwen leven. Het doel van het onderzoek is om een Soortenmanagementplan op te stellen. In dit plan staat hoe gebouwen geïsoleerd kunnen worden, zonder schade aan te brengen aan beschermde dieren.

Wat merkt u van het onderzoek?

Tussen maart en juli kunt u ecologen van Habitus zien lopen of fietsen. Ze bekijken gebouwen en de omgeving. Dit kan in de nacht of in de vroege ochtend zijn omdat vleermuizen nachtdieren zijn.

Het Soortenmanagementplan is begin 2025 af

U kunt dan gratis gebruik maken van de gemeentelijke ontheffing (vergunning) om uw woning te isoleren als u zich houdt aan de voorwaarden van het Soortenmanagementplan. U hoeft dan zelf geen onderzoek meer te doen.

Waarom doen wij dit?

In woningen kunnen beschermde vogels en vleermuizen leven zonder dat u het weet. Bij het isoleren van spouwmuren moet u rekening houden met deze dieren. Als u dit niet doet, dan overtreedt u misschien de Wet Natuurbescherming. Door isolatie kunnen dieren gedood worden en nestruimte gaat verloren. Dit moeten we voorkomen, omdat vleermuizen en vogels belangrijk zijn voor de natuur. Zij bestrijden bijvoorbeeld insectenplagen.

Het is in Nederland verplicht om te onderzoeken of er geen dieren in uw spouwmuur leven als u wilt isoleren. Dit onderzoek kost tijd en geld. Om inwoners te helpen laat Gemeente Waddinxveen ecologisch onderzoek doen naar alle woningen binnen de bebouwde kom.

Heeft u vragen?

Of wilt u meer informatie over het ecologisch onderzoek of over het Soortenmanagementplan? Neem dan contact op met Inge Debets, adviseur biodiversiteit en klimaatadaptatie i.debets@waddinxveen.nl.

Het team van onderzoekers van planbureau Habitus in het bos.