Nieuwe ontwikkeling lesruimte basisonderwijs

20 juni 2024, 11:57

Het aantal basisschoolleerlingen in Waddinxveen groeit hard. Al langere tijd werken we daarom aan meer lesruimte voor het basisonderwijs in Waddinxveen. In dit bericht leest u de laatste ontwikkelingen.

Stichting Klasse opent na de zomervakantie een nieuwe openbare basisschool

In de laatste stand van zaken van 15 mei 2024 gaven we aan dat we u zouden informeren zodra er meer te melden is over de lesruimte voor het schooljaar 2024-2025. We zijn blij dat Stichting Klasse na de zomervakantie de deuren opent van een nieuwe basisschool. De school, met de naam obs De Gouwe, start met 2 kleutergroepen in een gebouw op de locatie van het Coenecoop College. Dit gebouw is nu al voor een deel in gebruik als extra locatie van de Dick Brunaschool. Samen met Stichting Klasse zijn we in gesprek om te zoeken naar een blijvende locatie. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Klasse.

We werken aan de uitbreiding van diverse schoolgebouwen

Voor CBS TOV bouwen we een nieuw schoolgebouw in Park Vredenburgh. Als CBS TOV verhuist naar de nieuwe locatie, neemt de Dick Brunaschool de vrijgekomen ruimte in het schoolgebouw aan de Parklaan in gebruik. Met de Kardinaal Alfrinkschool (KAS) zijn we in gesprek over blijvende uitbreiding vanaf het schooljaar 2025/2026. Als hier meer over bekend is leest u dat op deze website.

Voor het schooljaar 2025/2026 komt er een centraal aanmeldpunt

Via dit punt kunnen ouders hun kind aanmelden op een basisschool in Waddinxveen (1e, 2e en 3e voorkeur). Op die manier krijgen we een goed beeld van het aantal aanmeldingen per school. Op basis daarvan kunnen we met de verschillende partijen bepalen waar extra ruimte nodig is. De projectleider van de gemeente is gestart met de voorbereidingen van het bouwen van het aanmeldpunt. Hij doet dit in nauw overleg met de scholen.

Voor de langere termijn zijn we bezig met het maken van het Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede en voldoende lesgebouwen te bieden voor het basis- en voortgezet onderwijs. In het nieuwe IHP staan de ontwikkelingen en plannen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor de periode na 2026. Dit plan stellen we samen met de scholen op.