Inwoners van Waddinxveen maken meer kans op vrijkomende woning na wetswijziging

10 januari 2024, 16:31

De gemeente streeft naar een zo goed mogelijke verdeling van woonruimte. We doen dit voor iedereen in Waddinxveen: van huidige inwoners tot nieuwe inwoners die naar Waddinxveen verhuizen, maar bijvoorbeeld ook voor statushouders en asielzoekers. Na een landelijke wetswijziging komt er in de verdeling van woningen meer ruimte voor eigen inwoners. Vanaf januari kunnen Waddinxveners vaker voorrang krijgen bij vrijkomende sociale en middenhuurwoningen, maar ook bij nieuwbouwwoningen in de categorie ‘betaalbare koop’.

Voorrang voor Waddinxveners bij betaalbare huur- en koopwoningen

Eén van de ambities van het college van burgemeester en wethouders is dat iedereen een geschikte woning kan vinden in Waddinxveen. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2024 meer woningen toewijzen aan woningzoekenden uit eigen gemeente, vanwege een aanpassing in de landelijke Huisvestingswet. Dit betekent dat mensen die al in Waddinxveen wonen of een lokale binding hebben met Waddinxveen voorrang kunnen krijgen. De gemeente maakt hierover afspraken met verhuurpartijen.

De wet geldt voor 50 procent van de vrijkomende ‘schaarse woningen’

In de huisvestingsverordening van Waddinxveen heeft de gemeenteraad in de zomer van 2023 vastgesteld hoe schaarse woonruimte verdeeld moet worden. Daarin heeft de gemeenteraad al rekening gehouden met de aanpassing van de Huisvestingswet. Met het ingaan van de nieuwe Huisvestingswet per januari 2024 mag de gemeente 50 procent van de jaarlijks vrijkomende woningen in de categorie ‘schaarse woningen’ toewijzen aan iemand met lokale binding. Met ‘schaarse woonruimte’ bedoelen we sociale huurwoningen, nieuwbouw middenhuurwoningen en nieuwbouw betaalbare koopwoningen (met een maximale aankoopprijs tot € 355.000,- ‘vrij op naam’). Woningzoekenden hebben een huisvestingsvergunning nodig voor de ‘schaarse woning’.

De woningmarkt blijft ook in Waddinxveen een lastige puzzel

Wethouder Albert Kerssies (Wonen) is blij met de ruimere mogelijkheden voor Waddinxveners, maar benadrukt ook dat de woningmarkt een lastige puzzel blijft: “De vraag naar woningen is groot, ook in Waddinxveen. We willen de woningen in Waddinxveen zo goed mogelijk toewijzen en verdelen. Vooral de verdeling van de categorie sociale huurwoningen is en blijft een lastige puzzel met een brede doelgroep.”