Hard groeien als gemeente brengt kansen en uitdagingen met zich mee

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 april 2023, 18:20
(V.l.nr.r) Huibert Kralt, Bram Poot, wethouder Kerssies en directeur-generaal Kuijpers onthullen samen een bouwbord aan de Noordkade. Dit is de eerste zichtbare uiting van de transformatie van het bedrijventerrein Noordkade naar een woonwijk.

In de snelst groeiende gemeente van Nederland heeft ons college van B&W de ambitie dat iedereen een geschikte woning kan vinden. En dat iedereen zich in Waddinxveen thuis voelt, in een groene omgeving met voldoende en de juiste voorzieningen

Zei wethouder Kerssies tijdens het werkbezoek van directeur-generaal Kuijpers van Volkshuisvesting en Bouwen. Een ambitie die kansen en uitdagingen met zich mee brengt. Hierover liet de heer Kuijpers van Volkshuisvesting en Bouwen zich informeren op vrijdag 14 april. Tijdens een bus rondrit door Waddinxveen bezocht de heer Kuijpers samen met wethouder Kerssies en mevrouw Welzijn van Woonpartners twee locaties. De nieuwbouwwijk Park Triangel en de Noordkade, waar over niet al te lange tijd een nieuwbouwproject van start gaat.

Nieuwbouwwijk Park Triangel groeit naar volwassenheid

In 2010 sloten de gemeente en BPD Gebiedsontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst. Tot 2030 komen er in totaal rond de 3.000 woningen bij. De woningen in Engelse Landhuisstijl vormen 11 buurten. Onderdeel van de bustour was het speeleiland, dat bewust bij het begin van de ontwikkeling is aangelegd. Een groene plek om elkaar te ontmoeten. Aan de Parklaan is een cluster van voorzieningen van onderwijs en opvang. Wethouder Kerssies benoemde de uitdaging van dit moment: er blijkt meer behoefte te zijn aan voorzieningen dan bij de start van Park Triangel voorzien was. Park Triangel kent een mix aan woningen.Van dure koop naar sociale huurwoningen. De heer Kuijpers liet zich informeren over de buurt Parkrand. Dit gebied was oorspronkelijk bedoeld als bedrijventerrein. Door de grote vraag naar betaalbare huurwoningen zijn hier 98 middenhuurwoningen toegevoegd. Mevrouw Welzijn van Woonpartners Midden-Holland stond stil bij de sociale huurwoningen in Park Triangel en de rol van Woonpartners Midden-Holland in de gemeente.

Dronebeeld van Triangel

Woonpartners gaat de komende 5 jaar veel sociale huurwoningen bouwen. In de 5 jaar daarna staat er veel in de planning, afhankelijk van de dan geldende randvoorwaarden en omstandigheden natuurlijk. Maar ook daarna is de intentie om nog meer sociaal te bouwen. Voordeel van het bouwen door corporaties is dat er ook gebouwd wordt als het economisch tegen zit

zo benoemde Welzijn.

De transformatie van bedrijventerrein Noordkade zorgt voor een groei van ruim 1.400 woningen

Begin 2022 stelde de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie vast. Het bestaande verouderde bedrijventerrein aan de Noordkade verandert in een aantrekkelijk woon/werkgebied. De historische gebouwen aan de Noordkade en de geschiedenis van de plek zijn integraal onderdeel van de visie en de toekomstige architectuur. We bouwen voort op het industriële karakter van het gebied met de oude fabrieken van Dobbelmann, de meubelfabriek Matse, de watertoren en het ketelhuis met schoorsteenpijp als meest opvallende, monumentale gebouwen. Ondernemers Bram Poot (Houthandel Houtex) en Huibert Kralt (Van Uden) legden uit dat de gemeente hen heeft benaderd met de plannen voor de herontwikkeling van de Noordkade. Zij hebben daarna samen met de gemeente het traject voor de stedenbouwkundige visie opgestart.

Dronebeeld van de Noordkade

Het is bijzonder dat we na 75 jaar op deze locatie wellicht gaan verhuizen om een kwalitatieve ontwikkeling voor Waddinxveen mogelijk te maken

gaf Poot aan.

Kralt vulde aan:

We hebben de gezamenlijke ambitie om een prettige woonomgeving mogelijk te maken binnen de historische omgeving van de Noordkade.

De heer Kuijpers was onder de indruk van de wijze waarop Waddinxveen groeit.

Het is goed om te zien hoeveel er in Waddinxveen gebeurt, op beide locaties. Dit past prima in de landelijke plannen. Denkend aan de woningbouwopgave komen niet zo snel de kleinere gemeenten in je op. Maar ook de dorpse gemeenschappen kunnen bijdragen bij aan de woningbouwopgave.

In de onderlinge gesprekken kwamen de onderwerpen financiële steun en (het gebrek aan) capaciteit aan de orde, hoe kan het Rijk bijdragen en hoe kunnen Rijk en gemeenten slimmer met menselijke capaciteit omgaan.