Gedeputeerde Anne Koning bezoekt snelgroeiend Waddinxveen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
16 augustus 2023, 11:56
Wethouder Kerssies licht de ontwikkelingen aan de Noordkade al fietsend toe aan gedeputeerde Koning van Provincie Zuid-Holland

Waddinxveen staat in de belangstelling als snelst groeiende gemeente van Nederland. Gedeputeerde Anne Koning van Provincie Zuid-Holland is die groei ook niet ontgaan. Tijdens een informeel bezoek op dinsdag 15 augustus liet zij zich door wethouder Kerssies op de hoogte brengen van de kansen, ambities en uitdagingen. Wethouder Kerssies gaf aan:

We hebben de ambitie dat iedereen zich in Waddinxveen thuis voelt. In een geschikte woning, in een groene leefomgeving. En met voldoende en de juiste voorzieningen.

Wethouder Albert Kerssies

Tijdens een fietsrondrit door nieuwbouwwijk Park Triangel en de Noordkade gaf wethouder Kerssies samen met directeur-bestuurder Welzijn van Woonpartners Midden-Holland tekst en uitleg aan gedeputeerde Koning over de uitdaging om betaalbaar en passend te bouwen.

Het is een uitdaging om betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen

“Het vinden van een betaalbare woning is voor veel mensen een uitdaging in deze wooncrisis”, aldus gedeputeerde Koning. “Daarom heeft Zuid-Holland de ambitie om tussen 2022 en 2030 maar liefst 235.460 woningen te bouwen. We bouwen als provincie niet zelf, maar trekken alles uit de kast met geld, kennis en kunde om te zorgen dat de woningen er komen. Dan is het mooi dat de gemeente Waddinxveen en Woonpartners Midden-Holland laten zien dat er betaalbare woningen gebouwd kunnen worden.” De gemeente probeert de zoektocht voor jongeren makkelijker te maken door sommige sociale huurwoningen te bestemmen voor jongeren. Zodat alleen jongeren kunnen reageren op die woningen. Woonpartners Midden-Holland gaat in de komende 5 jaar veel sociale huurwoningen bouwen. Directeur-bestuurder Welzijn van Woonpartners Midden-Holland gaf aan dat ook Waddinxveen moet voldoen aan de 30% sociale huurnorm. In nieuwbouwprojecten komen er dan ook meer betaalbare huurwoningen bij. De gemeente kan de helft van de vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang toewijzen aan eigen inwoners. In het nieuwe jaar breidt de gemeente de lokale voorrang uit naar nieuw te bouwen koopwoningen tot een bepaalde prijs. Zodat starters uit de gemeente ook meer kans maken om huiseigenaar te worden.

Drie ambities: prettig wonen, de juiste zorg en haalbaar duurzaam

Deze drie thema’s geven niet alleen de grootste uitdagingen aan voor de komende jaren, maar vormen ook de ambities van het college. Waddinxveen groeit. Die groei brengt met zich mee dat Waddinxveen verandert. Er komen veel nieuwe inwoners die om veel verschillende redenen kiezen voor onze gemeente. De groei brengt ook uitdagingen met zich mee. Zijn alle voorzieningen nog passend bij de grotere groep mensen die er gebruik van wil of moet maken? Hoe bewaren we het Waddinxveense karakter, het gevoel van betrokkenheid, de samenhang, veiligheid en leefbaarheid in een buurt? Hoe bereiken we dat iedereen zich hier daadwerkelijk thuis voelt en blijft voelen? Deze vragen bespraken wethouder Kerssies, gedeputeerde Koning en directeur Welzijn. Met de huidige gebiedsontwikkelingen zijn de woningbouwlocaties in Waddinxveen rond 2030 volgebouwd. Waddinxveen zal dan ongeveer 40.000 inwoners tellen. Dit betekent dat we nu moeten nadenken over de periode na 2030. Dit najaar is het college van B&W daar actief mee aan de slag.

Directeur-bestuurder Welzijn van Woonpartners Midden-Holland, gedeputeerde Koning van Provincie Zuid-Holland en wethouder Kerssies in gesprek over sociale huurwoningen in Waddinxveen
Directeur-bestuurder Welzijn van Woonpartners Midden-Holland, gedeputeerde Koning van Provincie Zuid-Holland en wethouder Kerssies in gesprek over sociale huurwoningen in Waddinxveen