Extra (tijdelijke) verkeersmaatregelen Zuidelijke Rondweg

5 juli 2024, 10:30

In juli plaatsen we extra verkeersmaatregelen op de Zuidelijke Rondweg. Het gaat om tijdelijke verkeersmaatregelen om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid te vergroten. De nu geldende verkeersmaatregelen blijken niet voldoende en daarom zet de gemeente in op extra maatregelen.

Weggebruikers rijden te hard op de Zuidelijke Rondweg

Op de Zuidelijke Rondweg geldt een tijdelijke maximale toegestane snelheid van 30 km per uur. In de praktijk blijkt dat weggebruikers gemiddeld 30 km per uur te hard rijden. Daarom zet de gemeente extra verkeersmaatregelen in. In beide richtingen zijn snelheidsdisplays geplaatst. Ook is er halverwege de weg een slinger met waterbarrières aangelegd. Begin juli komen er tot slot verkeersdrempels met waarschuwingsborden op de Zuidelijke Rondweg. Alle maatregelen zijn bedoeld om de snelheid te verlagen en de tijdelijke inrichting te verbeteren. De uitritten vanuit de woonwijk Park Triangel krijgen extra verkeersborden en haaientanden op de weg, om nog duidelijker aan te geven dat de Zuidelijke Rondweg een voorrangsweg is.

Waarom zijn er extra maatregelen nodig?

De Zuidelijke Rondweg grenst aan de nieuwbouwwijk Park Triangel. Het is een van de belangrijke ontsluitingen van de wijk. Ook is het een belangrijke doorgaande weg voor (vracht)verkeer van en naar het bedrijventerrein Coenecoop. Na het plaatsen van zandzakken langs de weg zijn er een aantal verkeersmaatregelen genomen. Dit gaat bijvoorbeeld om aangepaste lijnen op de weg en het verlagen van de snelheid naar 30 km per uur. De weg voldoet daarmee aan alle eisen en verkeersbesluiten. In de praktijk blijken de in het begin genomen maatregelen niet voldoende en wordt er nog steeds te hard gereden. Daarom zet de gemeente in op extra maatregelen. Bij de extra maatregelen is rekening gehouden met de hulpdiensten.