Extra onderzoek naar toekomstbestendige inrichting Plasweg

10 januari 2024, 15:56

We nemen meer tijd voor de ontwerpfase van het project Behoud Identiteit Plasweg

De gemeente vindt participatie heel belangrijk in dit project. We willen dat belanghebbenden mee kunnen denken over een toekomstbestendige inrichting van de Plasweg. De suggesties die door belanghebbenden en inwoners van Waddinxveen zijn aangedragen voor het project Behoud Identiteit Plasweg vragen om extra onderzoek. Dit vraagt meer tijd dan in de oorspronkelijke planning.

Ons doel is de wensen van belanghebbenden zoveel mogelijk in het ontwerp op te nemen

We zijn het project gestart met een enquête onder belanghebbenden en inwoners van Waddinxveen. Daarna hebben we ons plan van aanpak in een informatiebijeenkomst gepresenteerd aan de omgeving. Voor inwoners die actief wilden meedenken met het projectteam, zijn twee adviesgroepen ingericht. Op basis van hun suggesties voeren we de komende maanden aanvullend onderzoek uit. Ook gebruiken we deze periode om in gesprek te blijven met de adviesgroepen, andere belanghebbenden en inwoners van Waddinxveen.

We doen extra onderzoek naar de mogelijkheden voor het herplanten van bomen

De laatste jaren zien we dat we steeds meer bomen moeten verwijderen aan de Plasweg om de veiligheid van weggebruikers te garanderen. Dit gaat ten koste van de laanstructuur. Uit het aanvullend onderzoek moet blijken wat wel en niet mogelijk is voor het herplanten van bomen.

We onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn aan de constructie van de weg

Uit aanvullend onderzoek moet blijken welke onderhoudsmaatregelen er nodig zijn aan de constructie van de weg. Deze onderhoudswerkzaamheden combineren we met een nieuwe inrichting van de weg, waarbij we fiets-, wandel- en bestemmingsverkeer goed op elkaar afstemmen.

In het voorjaar van 2024 presenteren we het voorlopig ontwerp in een informatiebijeenkomst

We werken de resultaten van het participatie- en ontwerpproces uit in een voorlopig ontwerp. In het voorjaar van 2024 presenteren we het voorlopig ontwerp in een informatiebijeenkomst. Aan de hand van deze bijeenkomst kunnen de adviesgroepen, andere belanghebbenden en inwoners van Waddinxveen reageren op het voorlopig ontwerp.

We werken aan een toekomstbestendige inrichting voor het behoud van de identiteit van de Plasweg

De Plasweg is een negentiende-eeuwse weg in de Zuidplaspolder. In de ontwikkeling van de Zuidplaspolder is de visie voor het behoud van de Plasweg opgenomen, omdat de Plasweg een waardevol cultuurhistorisch lint is. Bomenkap, sluipverkeer en achterstallig onderhoud vormen een bedreiging voor dit cultuurhistorisch lint. Daarom is het creëren van een toekomstbestendige inrichting een belangrijke ambitie van de gemeente.

Meer weten over het participatie- en ontwerpproces? Bekijk dan de projectpagina op Waddsup

De projectpagina vindt u op de website van Waddsup. Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning van het project. Ook kunt u terugvinden welke stappen we tot nu toe hebben gezet.