Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis aanbevolen voor herbenoeming

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 juni 2023, 21:16

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft in een besloten raadsvergadering op 27 juni 2023 het besluit genomen om Evert Jan Nieuwenhuis aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester. Zij doet de aanbeveling bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt door tussenkomst van de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit.

Na 6 jaar komt een einde aan de eerste ambtstermijn van burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis. Op 6 november 2017 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Waddinxveen.

Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de gemeenteraad heeft uitgesproken. Waddinxveen is een fijne gemeente, met veel dynamiek en volop ontwikkeling. In de afgelopen jaren zijn wij ons als gezin hier helemaal thuis gaan voelen. Ik zie het als een voorrecht om ook de komende periode burgemeester van onze mooie gemeente te mogen zijn.

burgemeester Nieuwenhuis

De procedure voor herbenoeming kent een aantal stappen

De afgelopen periode werd de aanbeveling voorbereid door een vertrouwenscommissie, die uit zes raadsleden bestaat. Tijdens de besloten raadsvergadering op 27 juni 2023 besprak de gemeenteraad de bevindingen van de vertrouwenscommissie. Daarna stemde de gemeenteraad in met de aanbeveling voor herbenoeming. Tijdens de openbare raadsvergadering die daarop volgde, maakte de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Andrea van der Ploeg, dit bekend. De aanbeveling gaat vervolgens naar de commissaris van de Koning Jaap Smit. Hij stuurt deze door naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het besluit tot herbenoeming (Koninklijk Besluit) wordt genomen door de Koning. De laatste stap in de procedure is dat Evert Jan Nieuwenhuis, nadat het Koninklijk Besluit is ontvangen, de eed aflegt. De verwachting is dat dit in oktober 2023 gebeurt. De herbenoeming gaat dan in principe in op 6 november 2023.