Denk mee over locaties voor vluchtelingenopvang

Dit nieuwsbericht is verlopen.
25 juli 2023, 12:07

Vanaf vandaag kunnen inwoners van Waddinxveen mee denken over locaties waar vluchtelingen voor een periode van minimaal 5 jaar opgevangen gaan worden. Dit gaat via een vragenlijst in WaddsUp. Waddinxveen is al sinds jaar en dag een betrokken gemeente met een sociaal hart. Landelijk is er een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Waddinxveen wil een veilig thuis bieden voor iedereen. Voor het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) gaat de gemeente daarom voor een langere periode woonruimte voor 150 vluchtelingen realiseren binnen de gemeente. En we kijken of het mogelijk is om hier ook andere mensen die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte een plek te geven.

We vragen inwoners en ondernemers om mee te denken over mogelijke locaties

Zo komen we met elkaar tot een zo volledig mogelijke lijst. Daarna kijken we samen met het COA welke locaties ook echt geschikt zijn voor opvang. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuze voor de definitieve locatie(s). Zij doet dit op basis van een door de raad vastgestelde lijst van voorwaarden.

We laten de vragenlijst extra lang open staan vanwege de zomervakantie. Inwoners en ondernemers kunnen de vragenlijst invullen tot 20 september. Daarna sluit de vragenlijst en gaan we de antwoorden verwerken.

Meedoen zonder computer of smartphone?

We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen! Mensen hebben een aantal mogelijkheden:

  • Vraag een papieren vragenlijst aan bij Moventem via telefoonnummer 0575 84 37 38. Inwoners kunnen deze dan invullen en met de antwoordenvelop terugsturen naar Moventem.
  • Vul de vragenlijst telefonisch in. Bel daarvoor met Moventem via telefoonnummer 0575 84 37 38.
  • Maak een afspraak om naar het gemeentehuis te komen via het telefoonnummer 14 0182. De collega’s van de Publieksbalie vullen dan samen met de inwoner de vragenlijst in. Zij bedienen de computer en de inwoner geeft de antwoorden.