College stelt raad voor zelf te investeren in ruimte maatschappelijke voorzieningen Park Vredenburgh

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 februari 2024, 15:32

In Park Vredenburgh komt een nieuw schoolgebouw voor CBS TOV op de hoek van de Zuidelijke Rondweg met de Tweede Bloksweg. Het is de bedoeling dat in het schoolgebouw ook ruimte komt voor kinderopvang en andere maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en logopedisten. De beoogde investeerder voor de ruimte voor (para)medische dienstverleners heeft zich teruggetrokken. Daarom stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om zelf te investeren in deze ruimte. Op die manier loopt het project geen verdere vertraging op en kan de school volgens planning in augustus 2026 in gebruik genomen worden. De raad neemt tijdens de raadsvergadering op 20 maart 2024 een besluit over het voorstel.

We willen de optie voor maatschappelijke voorzieningen in Park Vredenburgh openhouden

Door nu zelf te investeren in ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, blijft het mogelijk dat bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten en logopedisten zich vestigen in het gebouw in Park Vredenburgh. Hiermee willen we het tekort aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen tegengaan. Ook voorkomen we dat de bouw van de school en de ruimte voor kinderopvang vertraging oploopt.

Waddinxveen groeit hard

De voorzieningen moeten meegroeien met de groei van het aantal inwoners. We willen een passend en afwisselend aanbod van voorzieningen als sport, kunst, cultuur, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en ontmoeting. Dat helpt mee aan een plezierig thuis in Waddinxveen voor alle leeftijden. Hier zijn goede plekken en gebouwen voor nodig. Daarom stellen we de gemeenteraad voor te investeren in ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in Park Vredenburgh. Nadat de raad een besluit genomen heeft, gaan we op zoek naar mogelijke toekomstige gebruikers van de ruimte.