College blijft scherp sturen op uitgaven

5 juni 2024, 11:01

Het lukt de gemeente Waddinxveen om ook de komende jaren een sluitende begroting te presenteren. In die begroting maakt het college ruimte om te investeren in maatschappelijke voorzieningen voor onderwijs en sport en het op sterkte krijgen van de gemeentelijke organisatie. Ook let de gemeente sterk op de uitgaven. Dat blijkt uit de kaderbrief die het college naar de raad heeft gestuurd. Tegelijk met de kaderbrief heeft het college ook de jaarrekening 2023 gepresenteerd.

Wethouder Femke Vleij licht toe: “Veel gemeenten lukt het niet om de begroting sluitend te krijgen, Waddinxveen wel. We zijn eerder al zuinig geweest met onze uitgaven. Het helpt dat Waddinxveen groeit in inwoneraantal waardoor we meer inkomsten hebben. Ik blijf voorzichtig voor de toekomst: er komen kosten aan vanuit het sociaal domein en maatschappelijk vastgoed die we nu nog niet kunnen overzien. Daarom blijven we scherp sturen op onze uitgaven de komende jaren.”

Voor belangrijke thema’s is geld beschikbaar

Het college is vanaf 2022 aan de slag onder het motto ‘Thuis in Waddinxveen’. Hierbij staan de thema’s prettig wonen, de juiste zorg en haalbaar duurzaam centraal. Voor prettig wonen blijven we huizen bouwen, investeren in maatschappelijke voorzieningen en het groener maken van de gemeente. We realiseren betaalbare woningen, we werken aan een ‘Perspectief Waddinxveen 2050’ en we maken budget vrij voor sport. Voor de juiste zorg verbeteren we de kwaliteit van jeugdzorg en proberen we de stijgende kosten in het sociaal domein op te vangen. Voor haalbaar duurzaam blijven we onze duurzaamheidskoers volgen. En om te blijven bouwen aan al deze thema’s investeren we in de gemeentelijke organisatie.

De jaarrekening 2023 laat een positief eindresultaat zien

Zoals beschreven in de begroting van 2023 had het college veel aandacht voor maatschappelijke voorzieningen, duurzaamheid, wonen en het sociaal domein. De gemeenteraad stelde in 2023 een startnotitie vast om in 2024 een visie maatschappelijke voorzieningen op te kunnen leveren. We hebben ingezet op extra voorzieningen voor onderwijs, ruimte voor verenigingen in Wereldwijd, het opleveren van het nieuwe Coenecoop College en het ombouwen van een deel van het ouder gebouw naar een tijdelijke locatie voor basisonderwijs. De gemeente investeerde zelf in de duurzaamheidskoers, vooruitlopend op structurele middelen vanuit het Rijk. Daardoor kon de gemeente inzetten op initiatieven als energiecoaches, voorlichtingsavonden, biodiversiteit en circulaire economie. In 2023 heeft de raad de ‘Huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023’ vastgesteld. Daarin staan afspraken over de verdeling en toewijzing van sociale huurwoningen, nieuwbouw middenhuurwoningen en nieuwbouw betaalbare koopwoningen. Ook is het maximale percentage van 25% lokale voorrang bij toewijzing in deze categorieën verhoogd naar 50%.

We wilden onze taken kunnen uitvoeren

Dit is niet overal gelukt. Dit heeft te maken met personeelstekort. Het is lastig om personeel te vinden en te houden. Net als bij andere bedrijven zien we dat medewerkers vaak sneller vertrekken. Dit legt een hoge druk op de organisatie. Ook is de organisatie de afgelopen jaren onvoldoende meegegroeid met de groei van Waddinxveen. De groei van taken door bevolkingsgroei gaat harder dan de groei van de organisatie. We willen nu én in de toekomst in staat zijn onze opgaven uit te voeren. Hiervoor investeren we zowel kwantitatief als kwalitatief in de gemeentelijke organisatie.