Businesspark Vredenburgh Fase II biedt 25 hectare ruimte aan nieuwe en bestaande bedrijven

Dit nieuwsbericht is verlopen.
11 januari 2024, 17:22

Aan de zuidkant van Waddinxveen heeft de gemeente samen met vastgoedontwikkelaar Wayland Developments plannen voor een nieuw bedrijventerrein: Businesspark Vredenburgh fase II. Dit wordt een nieuw bedrijventerrein vlakbij de A12, grenzend aan de Piet Stuurmanweg en Vijfde Tocht. Naast ruimte voor nieuwe bedrijven is een groot deel van de ruimte gereserveerd voor ondernemers die nu aan de Noordkade gevestigd zijn. Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein is aangepast en ligt tot 7 februari 2024 ter inzage.

Een modern en goed bereikbaar bedrijventerrein

Het nieuwe Businesspark Vredenburgh fase II wordt een nieuw en modern bedrijventerrein dat voldoet aan de huidige maatstaven op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en kwaliteit. In de plannen is rekening gehouden met de ontsluiting voor het vrachtverkeer en de bereikbaarheid voor fietsers. Werknemers die in de buurt wonen kunnen dus ook met de fiets naar het werk. De A12 is eenvoudig te bereiken via de Vredenburghlaan, waarmee verkeer zoveel mogelijk buiten de woonwijken blijft. Dit voorkomt verkeersbewegingen en -overlast binnen de gemeente. Met omwonenden is gekeken hoe het nieuwe bedrijventerrein zo goed mogelijk ingepast kan worden in de omgeving.

Energiezuinig en genoeg ruimte voor groen

Als onderdeel van de energietransitie kijkt de gemeente bij alle ruimtelijke plannen naar duurzaamheid, energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Op het nieuwe bedrijventerrein worden alle gebouwen energiezuinig gebouwd. Energie opwekken gebeurt door bijvoorbeeld zonnepanelen. Langs de Piet Stuurmanweg en de Vijfde Tocht komen twee groenstroken waar ruimte is voor groen en dieren. Ook in het openbaar gebied op het bedrijventerrein is ruimte voor bomen en groenvoorzieningen. 

Nieuw bedrijventerrein draagt bij aan herontwikkeling Noordkade

Voor ondernemers die nu aan de Noordkade gevestigd zijn is een nieuwe locatie in Waddinxveen belangrijk om de Noordkade te kunnen herontwikkelen, zo blijkt uit contact tussen de gemeente en de ondernemers. De gemeente wil het verouderde bedrijventerrein aan de Noordkade ontwikkelen tot een woon-werkomgeving met ruimte voor meer dan 1500 woningen. De vraag naar woningen is groot, ook in Waddinxveen. Het nieuwe businesspark biedt voldoende ruimte voor kleine en grote bedrijven en wordt voor een groot deel ingevuld door bedrijven die nu nog aan de Noordkade gevestigd zijn. Wethouder Albert Kerssies:

Het plan voor Businesspark Vredenburgh fase II biedt perspectief voor twee mooie projecten in Waddinxveen: de realisatie van een nieuw businesspark én de ontwikkeling van de Noordkade. Met het nieuwe Businesspark Vredenburgh fase II maken wij de weg vrij voor ondernemers aan de Noordkade om de overstap te kunnen maken naar dit nieuwe businesspark.

Wethouder Albert Kerssies