Bestemmingsplanstop door nieuwe Omgevingswet

25 september 2023, 16:19

De gemeente Waddinxveen neemt geen nieuwe verzoeken meer in behandeling voor het aanpassen van een bestemmingsplan. Dat heeft te maken met de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 inwerking treedt.

Lopende aanvragen worden volgens het ‘oude recht’ behandeld

Een voorwaarde hierbij is dat het ontwerpbestemmingsplan wel vóór 1 januari 2024 ter inzage moet worden gelegd. Nadat een verzoek voor het aanpassen van een bestemmingsplan is ingediend, kan het in de praktijk 4 tot 6 maanden duren voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden. Dit vraagt dus veel (voorbereidings)tijd. Verzoeken die nu nog worden ingediend, liggen daarom niet meer op tijd ter inzage.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mag worden. Met de komst van de Omgevingswet worden de bestemmingplannen vervangen door het omgevingsplan. We hebben dan 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Hierin staan de regels die nu in bestemmingsplannen staan, maar ook andere regels over de leefomgeving. Aanvragen die vanaf 1 januari 2024 worden ingediend, worden op basis van de Omgevingswet behandeld. Hiervoor gelden andere eisen dan voor het aanpassen van een bestemmingsplan.

De nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet gaat tientallen wetten en regels over de leefomgeving bundelen in één nieuwe wet. Met de Omgevingswet kunt u straks in 1 oogopslag zien welke regels gelden in uw omgeving. Aanvragen en ideeën worden in 1 keer aan alle regels getoetst. Op www.waddinxveen.nl/omgevingswet vindt u meer informatie over de Omgevingswet en wat de veranderingen voor u betekenen.