Belangrijke stap voor ontwikkeling Businesspark Vredenburgh fase II en Noordkade

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 juni 2023, 10:25
Ondertekening van de overeenkomst door Wayland Developments en de gemeente Waddinxveen.

Op maandag 5 juni ondertekenden de gemeente Waddinxveen en vastgoedontwikkelaar Wayland Developments een overeenkomst voor de ontwikkeling en bouw van Businesspark Vredenburgh fase II. Dit wordt een nieuw bedrijventerrein vlakbij de A12 aan de zuidkant van Waddinxveen, grenzend aan de Piet Stuurmanweg en de Vijfde Tocht. Met de ondertekening komt zowel de ontwikkeling van het businesspark als de ontwikkeling van de Noordkade een stap dichterbij.

Ontwikkeling Vredenburgh fase II

Met het nieuwe Businesspark Vredenburgh fase II ontwikkelt Wayland Developments in samenwerking met de gemeente Waddinxveen een nieuw en modern bedrijventerrein dat voldoet aan de huidige maatstaven op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en kwaliteit. De ondertekende overeenkomst bevat afspraken tussen beide partijen over de realisatie van het bedrijventerrein en zo ook de wijziging van het bestemmingsplan. In totaal gaat het om ongeveer 25 hectare. De gemeente Waddinxveen wordt eigenaar van 10 hectare met een optie op nog eens 4 hectare.

Ruimte voor ondernemers Noordkade

De gemeente Waddinxveen wil het verouderde bedrijventerrein aan de Noordkade ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame woon-werkomgeving met ongeveer 1500 woningen. Voor bedrijven die nu aan de Noordkade gevestigd zijn is een nieuwe locatie belangrijk. Het nieuwe businesspark biedt hier meer dan voldoende ruimte voor. De gemeente Waddinxveen is dan ook verheugd dat de overeenkomst met Wayland Developments ondertekend is.

Wethouder Albert Kerssies:

“De ondertekening biedt perspectief voor twee mooie projecten in Waddinxveen: de realisatie van een nieuw businesspark én de ontwikkeling van de Noordkade. Met de aankoop van de 14 hectare op het Businesspark Vredenburgh fase II maken wij de weg vrij voor ondernemers die momenteel aan de Noordkade gevestigd zijn om de overstap te kunnen maken naar dit nieuwe businesspark.”

Van links naar rechts staand: Take Hannessen (projectleider bij gemeente Waddinxveen), de heer Hendrikx en de heer Van der Eijk (Wayland Developments) en wethouder Albert Kerssies. En aan tafel: Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis en de heer Van der Klugt (Wayland Developments).