Aantal verkooppunten in Waddinxveen in evenwicht, wel aandacht voor Gouweplein

Dit nieuwsbericht is verlopen.
31 augustus 2023, 10:33

De gemeente Waddinxveen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de winkels in Waddinxveen, dit noemen we de detailhandelsmonitoring. Hieruit blijkt dat het aantal verkooppunten in de afgelopen vier jaar in evenwicht is en de leegstandcijfers laag zijn. Dit geldt voor de winkelstrips Zuidplas, Groensvoorde en het Koningin Wilhelminaplein maar ook voor de Luifelbaan, Ieplaan en Dorpstraat. Het Gouweplein verdient extra aandacht.

In gesprek over het Gouweplein

Het Gouweplein is het hoofdcentrum van alle winkelstrips in Waddinxveen. Het Gouweplein verdient extra aandacht omdat op die plek naar verhouding sprake is van hoge leegstandscijfers. De ontwikkelaar en verhurende partij zijn met elkaar en de gemeente in gesprek over het tegengaan van de leegstand.

Het is fijn om te zien dat het met de meeste winkelstrips in Waddinxveen volgens de cijfers goed gaat. Natuurlijk is er vanuit de gemeente aandacht voor het Gouweplein. We voeren gesprekken met de betrokken partijen over de leegstand en ontwikkelingen. Met als doel samen een positieve boost te kunnen geven aan het Gouweplein.

Wethouder Albert Kerssies

Uitkomst detailhandelsmonitoring

Naast het Gouweplein als herkenbaar hoofdcentrum voor de hele gemeente, zijn Waddinxveen-Zuid (wijkcentrum Zuidplas) en Waddinxveen-Noord (Koningin Wilhelminaplein en Groensvoorde) als winkelgebieden aangewezen in de in 2019 opgestelde detailhandelsstructuurvisie. De winkelgebieden en de andere winkelstrips (Luifelbaan, Ieplaan en Dorpstraat) worden regelmatig gemonitord. De uitkomsten hiervan staan in de detailhandelsmonitoring, waarover ook de gemeenteraad in de tussentijd geïnformeerd wordt. Het doel van de monitoring is het kijken naar het functioneren van winkelgebieden en het in kaart brengen van de leegstand.