Actueel

Uitgesteld: kappen bomen langs Plasweg nodig door veiligheid

Uit de jaarlijkse controle is gebleken dat 16 bomen langs de Plasweg een gevaar vormen voor de omgeving. Om die reden worden de bomen straks gekapt. De bomen zijn besmet met de essentaksterfte en sterven langzaam af. Uit de controle is gebleken dat de bomen nu een gevaar vormen voor…

Landelijke Opschoondag 2024

Zaterdag 23 maart 2024 maken we met zoveel mogelijk mensen Waddinxveen zwerfafvalvrij! Ook leerlingen van een aantal basisscholen helpen mee in de week van 25 tot 28 maart.

Onderzoek naar beschermde vogels en vleermuizen

Op 31 januari 2024 heeft Gemeente Waddinxveen een contract gesloten met Ecologisch adviesbureau Habitus B.V. Habitus gaat onderzoek doen naar verblijfplaatsen van beschermde vogels en vleermuizen die in gebouwen leven. Het doel van het onderzoek is om een Soortenmanagementplan op te stellen. In dit plan staat hoe gebouwen geïsoleerd kunnen…

Uitreiking en ondertekening certificaat en convenant 'Continu Samenwerken'

Op maandag 29 januari 2024 ondertekenden burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis, politie, brandweer en het Ondernemersplatform Waddinxveen het certificaat ‘Continu Samenwerken’.

Gemeente en Woonpartners ondertekenen intentieverklaring voor woonwijk ’t Suyt 2

Gemeente Waddinxveen en woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend voor de ontwikkeling van de tweede fase van de woonwijk ’t Suyt.

Vijf mogelijke locaties voor opvang vluchtelingen en andere spoedzoekers

De gemeente Waddinxveen wil zorgen voor woonruimte/opvangvoorzieningen voor 150 asielzoekers (exclusief statushouders) en andere spoedzoekers. Het gaat om opvang voor een periode van vijf jaar. Dit is begin 2023 afgesproken in de regio. Het college heeft besloten om vijf mogelijke locaties aan de raad aan te bieden voor vaststelling op…

Inwoners van Waddinxveen maken meer kans op vrijkomende woning na wetswijziging

De gemeente streeft naar een zo goed mogelijke verdeling van woonruimte. We doen dit voor iedereen in Waddinxveen: van huidige inwoners tot nieuwe inwoners die naar Waddinxveen verhuizen, maar bijvoorbeeld ook voor statushouders en asielzoekers.

Extra onderzoek naar toekomstbestendige inrichting Plasweg

De gemeente vindt participatie heel belangrijk in dit project. We willen dat belanghebbenden mee kunnen denken over een toekomstbestendige inrichting van de Plasweg.

Burgemeester Nieuwenhuis reikt beeld uit aan Ouaïl Ahrouch voor reanimatie teamgenoot

Op zaterdag 6 januari heeft burgemeester Nieuwenhuis, tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging ASW, een beeld uitgereikt aan Ouaïl Ahrouch.

Waddinxveense isolatiesubsidie verlengd t/m 17 maart

De Waddinxveense isolatiesubsidie kon t/m zondag 17 december 2023 aangevraagd worden. Doordat het rijk extra geld beschikbaar heeft gesteld, verlengen we dit aanbod.