Otto-erf en Woubrechterf opknappen

We gaan Otto-erf en Woubrechterf een moderne uitstraling geven. Daarom knappen we deze straten op in 2024. We starten vanaf april 2024.

We gaan:

 • de rijbanen, parkeervakken en trottoirs opnieuw straten;
 • de openbare verlichting vervangen;
 • de kolken en afvoerleidingen vernieuwen;
 • het groen, waar nodig, vervangen of aanvullen.

Meedenken over de inrichting van de weg?

We vinden het belangrijk dat bewoners hun ervaringen delen over de situatie die er nu is. De bewoners van Otto-erf, Woubrechterf en een deel van Roosje Voshoeve ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De resultaten nemen we mee in het ontwerp.

Bewonersavond op maandag 18 december 2023

Op maandag 18 december 2023 is er een inloopavond in de raadzaal op het gemeentehuis. Daar worden de tekeningen van het definitief ontwerp getoond. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers die aanwezig zijn. Bewoners die in de wijk wonen, krijgen een brief met een uitnodiging voor deze avond.

Bewonersavond op maandag 17 oktober 2022

Op maandag 17 oktober 2022 was er een inloopavond in de raadzaal op het gemeentehuis. Daar zijn de tekeningen van het schetsontwerp getoond en konden inwoners vragen stellen aan medewerkers die aanwezig waren. Bewoners die in de wijk wonen, kregen een brief met een uitnodiging voor deze avond. Lees hieronder het verslag van de inloopavond.

Toelichting op het project:

Tijdens de inloopavond is het schetsontwerp gepresenteerd. De bewoners zien op een grote tekening hoe het ontwerp voor de straten Otto-erf, Woubrechterf en Roosje Voshoeve eruit komt te zien.

 • De hoofdroute in Otto-erf en Woubrechterf blijft een 30 kilometer per uur zone.
 • Van de aansluitende hofjes en de Roosje Voshoeve maken we een woonerf. Dit geven we aan met de juiste borden. De bestaande inrichting is al van een woonerf. Hierdoor verandert er niet veel aan het uiterlijk van de wijk.
 • In een woonerf bent u verplicht in een parkeervak te parkeren, daarom zijn parkeervakken getekend. Op sommige hoeken en kruisingen zijn bij de woningen geen parkeerplaatsen getekend. De vuilniswagens en brandweerwagens moeten deze bochten kunnen maken. Daarom kunnen we niet overal parkeerplaatsen aanleggen.
 • Het groenontwerp moet nog opgesteld worden. We weten nu al dat er een paar bomen vervangen worden omdat deze niet goed meer zijn. Als het mogelijk is plaatsen we nieuwe bomen op dezelfde locatie. Deze bomen zijn op de tekening aangegeven met een rood kruis. Ook gaan we proberen om meer bomen en ander groen toe te voegen.
 • Een aantal parkeervakken gaan we aanleggen met grasbetontegels. Dat zijn tegels waar gras doorgroeit en waar regenwater in weg kan lopen. Op deze manier gaat de wijk er groener uitzien en het is beter voor de afvoer van regenwater. Om goed uit te kunnen stappen leggen we een strook van ongeveer een halve meter normale stenen tussen de parkeervakken.
 • We leggen een apart riool aan voor regenwater waar de roosterkolken in de weg op aangesloten worden. Dit gaan we nog ontwerpen.
 • De openbare verlichting gaan we vervangen in energiezuinige LED-verlichting. Dit gaan we nog ontwerpen.

Tijdens de inloopavond zijn ook vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de bezoekers. Deze vragen en antwoorden hebben we op de volgende bladzijden op een rijtje gezet met het antwoord van de gemeente daarbij.

Verkeer en parkeren

Vraag 1: Er zijn meerdere vragen gesteld over het vervallen van parkeerplaatsen in de Roosje Voshoeve. Waar gaan al deze auto’s parkeren?
Antwoord: We gaan zoveel mogelijk parkeerplaatsen aanleggen. Het is niet mogelijk om parkeerplaatsen aan te leggen op hoeken en kruisingen. De wegen zijn te smal waardoor vuilniswagens en brandweerwagens deze bochten niet kunnen nemen als er auto’s geparkeerd staan, met schades tot gevolg. Langs de Roosje Voshoeve staan 34 woningen. In het ontwerp komen 22 openbare parkeerplaatsen en 33 parkeerplaatsen op eigen terrein. Dit betekent 1,6 parkeerplaatsen per woning, wat hoger is dan de parkeernorm van de gemeente Waddinxveen. Deze is namelijk 1,5 parkeerplaats per woning. Als parkeerplaatsen bij uw woning bezet zijn kan het gebeuren dat u verder van de woning moet parkeren.

Vraag 2: Niet minder parkeerplaatsen voor Otto-erf 40-54.
Antwoord: Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Nu parkeren hier 9 auto’s en we leggen ook 9 parkeerplaatsen aan. De ruimtes bij de bochten houden we vrij zodat vuilniswagens en brandweerwagens de bochten kunnen nemen zonder schades te maken

Vraag 3: Op het gedeelte Woubrechterf 23-33 gaan we van 6 naar 4 parkeerplaatsen. Er is nu al een tekort aan plaatsen. Kunnen er geen parkeerplaatsen aan de rand van het veld komen? Of kan er misschien niet toch een parkeerplaats op de hoek bij?
Antwoord: Vanwege de aanwezige bomen en elektrokast zijn parkeerplaatsen in het groen niet mogelijk. De parkeerplaats op de hoek bij nummer 33 is niet mogelijk vanwege de vuilniswagen en brandweerwagen die de bocht moeten kunnen maken. Bij nummer 23 gaan we proberen om een parkeerplaats toe te voegen door de entree van de straat aan te passen.

Vraag 4: Onbegrijpelijk dat ik niet voor mijn huis kan parkeren. Dit moet aangepast worden.
Antwoord: Het is niet mogelijk om parkeerplaatsen aan te leggen op hoeken en kruisingen. De wegen zijn te smal waardoor vuilniswagens en brandweerwagens deze bochten niet kunnen nemen als er auto’s geparkeerd staan, met schades tot gevolg.

Vraag 5: Aantal parkeerplaatsen neemt af terwijl er al een parkeerprobleem is. Maak schuine parkeerplaatsen in groen bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut tegenover Woubrechterf 42.
Antwoord: We gaan kijken of we hier door schuine- of haakse parkeervakken aan te leggen meer parkeerplaatsen kunnen maken. Maar door de grote bomen en hun wortels wordt dit lastig.

Vraag 6: Kan de gemeente groen weghalen voor meer parkeerplaatsen? Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor bezoekers.
Antwoord: De gemeente heeft een opgave om juist meer groen aan te brengen in de gemeente. Daarnaast voldoen we aan de parkeernorm van de gemeente Waddinxveen van 1,5 parkeerplaats per woning. Als parkeerplaatsen bij uw woning bezet zijn kan het gebeuren dat u verder van de woning moet parkeren.

Vraag 7: Kan de gemeente de parkeerstrook voor Woubrechterf 98-106 90 graden draaien. Dit levert meer parkeermogelijkheden op en een betere doorstroming.
Antwoord: Vanwege de aanwezige bomen kunnen we maar 4 haaksparkeervakken aanleggen, terwijl er nu 5 langsparkeervakken aanwezig zijn. Ook wordt de doorstroming niet beter, want de weg blijft even breed. Daarom blijven het langsparkeervakken.

Vraag 8: De parkeerplaatsen aan de zijkant van Woubrechterf 40 niet aanleggen vanwege overlast in de tuin. Overige extra parkeerplaatsen zijn voldoende.
Antwoord: Bij Woubrechterf 4-40 vervallen een aantal parkeerplaatsen. Dat komt omdat de bestaande parkeerplaatsen volgens de richtlijnen te smal zijn. Deze parkeerplaatsen compenseren we naast woning 40. Op deze manier verliezen we geen parkeerplaatsen in deze straat.

Vraag 9: Invalide parkeerplaats voor nummer 36 houden, niet verplaatsen.
Antwoord: We gaan de invalide parkeerplaats op dezelfde plaats voor nummer 36 terugbrengen.

Vraag 10: Geen grasbetontegels toepassen in parkeervakken. Hoe wordt dit bijvoorbeeld onderhouden?
Antwoord: De gemeente heeft een opgave om meer groen aan te brengen. Grasbetontegels in parkeerplaatsen waar dit mogelijk is zijn daarvan een onderdeel. Dit zorgt voor minder hittestress op hete zomerdagen en voor een betere waterhuishouding. Wij onderhouden het gras met machines.

Vraag 11: Grasbetontegels tegenover de fysiotherapeut kunnen gevaar opleveren bij personen die met wandelstok of krukken lopen.
Antwoord: Dit vinden we een goed argument om de parkeerplaatsen bij de fysiotherapeut met zwarte stenen aan te leggen in plaats van grasbetontegels.

Vraag 12: Vergunning voor parkeren op eigen terrein (Otto-erf 2). Daarvoor graag een oprit aanleggen.
Antwoord: Als de vergunning is verleend leggen we de oprit in het werk aan.

Vraag 13: Aanvraag ingediend voor parkeren op eigen terrein (Otto-erf 3, 5 en 7). Daarvoor graag een oprit aanleggen.
Antwoord: We plaatsen de opritten als de vergunning is verleend.

Vraag 14: Oprit voor fietsen aanleggen bij de brandgang achter Otto-erf 1 en naast Otto-erf 11.
Antwoord: Opritten leggen we alleen aan voor mindervaliden, op daarvoor logische locaties. Om te voorkomen dat fietsers te snel de weg op rijden en een ongeval veroorzaken gaan we geen opritten aanleggen speciaal voor fietsers.

Vraag 15: Maak een doorsteek voor fietsers tussen De Zuidplaslaan en Otto-erf tegenover nummer 1.
Antwoord: De betreffende doorsteek is een voetpad, bestemd voor voetgangers. Fietsers moeten via de rijweg van Woubrechterf of Nicolaaserf naar de Zuidplaslaan rijden.

Vraag 16: Pad in groenstrook aanleggen nabij Roosje Voshoeve 11-13. Dit wordt als sluiproute gebruikt.
Antwoord: We gaan daar een voetpad aanleggen.

Vraag 17: Geen houten palen, betonblokken of andere obstakels neerzetten.
Antwoord: Het beleid van de gemeente is zo min mogelijk paaltjes toe te passen. We gaan in de hele wijk bekijken welke paaltjes weg kunnen.

Vraag 18: Meerdere vragen over de paaltjes bij Woubrechterf 60. Gaan deze weg of blijven deze staan?
Antwoord: Deze paaltjes komen weer terug. De afsluiting van de straat blijft.

Vraag 19: In de straat bij Woubrechterf 12 t/m 38 staan diverse paaltjes. Deze graag verwijderen.
Antwoord: De paaltjes bij het uiteinde van de brandgangen komen terug vanwege veiligheid van personen die uit de brandgangen komen. We gaan kijken welke van de andere paaltjes weg kunnen.

Vraag 20: In de straat bij Woubrechterf 12 t/m 38 liggen een paar drempels. De weg verzakt daar steeds. En een andere oplossing aanleggen dan een drempel over de hele wegbreedte.
Antwoord: De drempels komen weer terug. De drempels gaan we netjes aanleggen waardoor de verzakkingen verdwijnen.

Vraag 21: Op de hoek van Woubrechterf en Otto-erf een punaise aanleggen in plaats van de drempel die er nu ligt.
Antwoord: Op deze kruising leggen we een geel plateau aan als attentie voor de kruising. Deze drempel krijgt niet dezelfde hoogte als de huidige drempel.

Vraag 22: Ter hoogte van Woubrechterf 46-70 snelheid uit het verkeer halen, bijvoorbeeld met het plaatsen van plantenbakken op/langs de weg. Nu wordt er hard gereden, zonder goed zicht.
Antwoord: Vanwege de beperkte openbare ruimte op die locatie kunnen we de slinger in de weg niet aanpassen. Deze slinger in de weg zorgt juist voor een lagere snelheid. Ook het mindere zicht draagt bij aan een langzamere snelheid. Toepassen van plantenbakken maakt het zicht juist slechter. Deze plaatsen we daarom niet.

Vraag 23: De nieuwe verkeersdrempel bij de ingang Woubrechterf geeft extra overlast met remmende en optrekkende auto’s en extra lawaai en luchtvervuiling.
Antwoord: De lengte van de weg vanaf de ingang Zuidplaslaan en de kruising met Otto-erf is volgens de richtlijnen te lang. Hierdoor gaan auto’s te hard rijden. Daarom moeten we een drempel aanleggen.

Vraag 24: De tuin is helemaal netjes, de nieuwe bestrating daarom niet hoger aanleggen dan de bestrating in de tuin.
Antwoord: De nieuwe weghoogte moeten we nog bepalen. Als de weg/trottoir hoger komt te liggen dan de bestrating in de tuin, sluiten we de bestrating van de tuin altijd over een lengte van 1 meter weer netjes aan op de openbare bestrating.

Vraag 25: De entree van het woonerf bij Woubrechterf 23 is heel lastig te nemen, de bocht is te scherp. Zeker ook voor de vuilniswagen, die moet altijd steken. Kan deze entree ruimer worden gemaakt?
Antwoord: We gaan deze entree ruimer maken.

Vraag 26: Waarom is het laatste stukje vanaf Woubrechterf, naast nummer 21B, naar de Plasweg een rijweg met aan het einde een fietsbrug?
Antwoord: Dit is een voetpad. Hier gaan we tegels aanleggen.

Groen

Vraag 27: Vervangen van de Abelen zoals toendertijd is afgesproken met wethouder De Jong.
Antwoord: In 2016 heeft de gemeenteraad de motie ‘kappen grauwe abelen’ ingediend op het groenstructuur en -beleid. Hieraan heeft wethouder De Jong, toenmalig portefeuillehouder openbare ruimte, uitvoering gegeven door een aantal bomen te kappen. Er zijn 6 Abelen gekapt aan het Woubrechterf. De overige Abelen zijn blijven staan.

Vraag 28: Vervangen van de Abelen, vanwege veel overlast door vallende takken, blad en plak.
Antwoord: Elke drie jaar worden de bomen binnen de gemeente Waddinxveen gecontroleerd. De Abelen zijn in juli 2020 voor het laatst gecontroleerd en zijn toen van voldoende kwaliteit gebleken. Hierdoor is geen reden om de bomen te kappen. Het groenbeleid van de gemeente geeft aan dat overlast van vallend blad of plak geen reden is om een boom te kappen. In 2023 worden deze bomen weer gecontroleerd.

Vraag 29: Groenstrook naast Otto-erf 54 afgraven en opnieuw beplanten.
Antwoord: In deze groenstrook gaan we nieuw groen planten.

Vraag 30: Slierten Lathyrus verwijderen in groenstrook Roosje Voshoeve nabij Anna de Waalstraat. Meer eenheid en struiken.
Antwoord: Aan de groenstrook langs de Roosje Voshoeve gaan we zo min mogelijk werkzaamheden uitvoeren. We vervangen een paar bomen en kale stukken in de begroeiing maken we dicht met nieuwe planten.

Vraag 31: Is het mogelijk om meer variatie in het groen te hebben?
Antwoord: Het groenontwerp moeten we nog opstellen. Beleid van de gemeente is om meer variatie aan het groen toe te voegen.

Vraag 32: Boom op hoek Otto-erf en Woubrechterf is niet handig vanwege zicht.
Antwoord: Vanwege de locatie blijft dit een kleinere boom, waar makkelijk langs te kijken is.

Vraag 33: Boom ter hoogte van Woubrechterf 20-22 naar achteren.
Antwoord: Hier is de bestaande opstelplaats voor rolcontainer per ongeluk verwijderd. Deze opstelplaats komt weer terug en de boom gaan we verplaatsen.

Vraag 34: Hoe hoog en welk type bomen worden geplant voor Woubrechterf 40-42?
Antwoord: Het groenontwerp moeten we nog opstellen. Het type en grootte van de bomen is nog niet bekend.

Vraag 35: Op het veld voor Otto-erf 13-23 worden nieuwe bomen geplant. Deze bomen nemen het avondzonnetje weg. Daarnaast wordt het veld gebruikt voor een potje voetbal met de buurtkinderen. Deze nieuwe bomen mogen wat ons betreft uit het plan.
Antwoord: Als gemeente hebben we de opgave om meer groen aan te brengen in de gemeente. Meer bomen zorgt voor betere biodiversiteit, beter bestand zijn tegen hittestress en het is beter voor de waterhuishouding. We gaan bomen toevoegen op het veld, maar we gaan wel kijken of het ontwerp wat aangepast kan worden zodat er goed van het veld gebruik gemaakt kan worden.

Vraag 36: Het bosschage aan het fietspad richting Plasweg naast Woubrechterf 81 is te hoog. Je ziet niet dat er een tegenligger aankomt.
Antwoord: Het gaat nog een tijd duren voordat de werkzaamheden buiten plaatsvinden. Daarom verzoeken wij u dit te melden via www.waddinxveen.nl/fixi.

Vraag 37: Bij vervanging van bomen niet dezelfde soort terugzetten. Bij veel van dezelfde bomen wordt het een snelweg voor plaaginsecten en aantasting.
Antwoord: Het groenontwerp moeten we nog opstellen. Bedankt voor het aandachtspunt.

Vraag 38: Minder maaien en later maaien van de stroken met bloembollen.
Antwoord: Wij houden ons bezig met de inrichting van de wijk. Deze vraag gaat over beleid van de gemeente. Opmerkingen over de manier van maaien kunt u melden via www.waddinxveen.nl/fixi.

Vraag 39: In het veld voor Woubrechterf 23-33 zijn afgelopen jaar tijdens de stormen 2 bomen omgewaaid, maar daar zijn geen nieuwe bomen voor terug gekomen.
Antwoord: De compensatie van deze bomen nemen we mee in het groenontwerp. Of de bomen op dezelfde plaats terug komen moeten we nog bepalen.

Vraag 40: Geen boom bij Otto-erf nummer 6.
Antwoord: Als gemeente hebben we de opgave om meer groen aan te brengen in de gemeente. Meer bomen zorgt voor betere biodiversiteit, beter bestand zijn tegen hittestress en het is beter voor de waterhuishouding.

Openbare verlichting

Vraag 41: Minder lantaarnpalen en geen dwarsschijners waardoor het licht in de slaapkamers komt, maar licht op de straat richten.
Antwoord: Het plan voor de openbare verlichting moeten we nog opstellen. Bedankt voor het aandachtspunt.

Vraag 42: Lantaarnpaal tegenover Roosje Voshoeve 17 1 meter verplaatsen richting groen vanwege draairuimte vuilniswagen.
Antwoord: Het plan voor de openbare verlichting moeten we nog opstellen. Bedankt voor het aandachtspunt.

Vraag 43: Bij het plaatsen van de lantaarnpalen deze neerzetten voor de achterpaden, zodat deze paden ook verlicht worden. Nu zijn het veel te donkere gaten.
Antwoord: Het plan voor de openbare verlichting moeten we nog opstellen. Bedankt voor het aandachtspunt.

Riolering en water

Vraag 44: Wateroverlast in brandgangen achter Otto-erf 40-54 en naast Otto-erf 1. Onder andere omdat de stoep hoger ligt dan de tegels in de brandgang waardoor het water niet weg kan.
Antwoord: Deze brandgangen zijn niet van de gemeente. De gemeente gaat hier dan ook geen werkzaamheden doen. U kunt zelf aanpassingen doen aan een betere afwatering. Eventuele door u zelf aangelegde roosterkolken en nieuwe leidingen kunnen we vanaf het bereiken van de openbare grond aansluiten op het gemeentelijk riool. Neemt u voor advies hierover contact op met projectleider Peter Hermanns via de mail p.hermanns@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.

Overige opmerkingen

Vraag 45: Brandweer stond met sirenes voor afgesloten straat. Zorgen dat hulpdiensten de afsluitingen kent.
Antwoord: Waarom dit verkeerd is gegaan is niet duidelijk, in navigatiesystemen staat deze afsluiting aangegeven. Voor het nieuwe ontwerp geldt dat alle hulpdiensten, waaronder de brandweer, het ontwerp toetsen en daardoor weten welke routes mogelijk zijn.

Vraag 46: Roosje Voshoeve ter hoogte van nummer 5 niet goed zichtbaar door elektriciteitskasten.
Antwoord: Deze kasten zijn niet van de gemeente en liggen buiten het projectgebied. Hier gaan we geen werkzaamheden aan doen.

Vraag 47: Kunnen er opstelplaatsen komen voor rolcontainers, in plaats dat ze door de hele straat worden gezet? De vuilniswagens kunnen daardoor moeilijker de bocht nemen. Ook scheelt het rijtijd en stoppen/starten voor Cyclus en dus extra milieubelasting.
Antwoord: We gaan kijken of we in de wijk op logische plaatsen opstelplaatsen kunnen toevoegen. Bij opstelplaatsen voor rolcontainers moet de gemeente voldoen aan een maximale loopafstand van 75 meter. Vooral aan het uiteinde van brandgangen zijn daarom vaak opstelplaatsen aanwezig. Bijvoorbeeld in Roosje Voshoeve zijn geen brandgangen en daarom geen logische opstelplaatsen voor meerdere rolcontainers.

Vraag 48: Betere afbakening voor opstelplaats rolcontainers op deel Woubrechterf 98-106.
Antwoord: We gaan hier een betere opstelplaats aanleggen naast de parkeervakken.

Vraag 49: Wanneer beginnen de werkzaamheden en hoe lang duren deze?
Antwoord: Hier kunnen we nu nog geen goed antwoord op geven. Waarschijnlijk hebben we heel 2023 nodig voor de voorbereiding en starten de werkzaamheden buiten vanaf begin 2024. De nog te selecteren aannemer maakt een planning. De aannemer werkt steeds in een klein stuk van de wijk, om de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden voor bewoners en hulpdiensten. Daardoor duren de werkzaamheden lang. We gaan er nu van uit dat het een heel jaar duurt voordat de hele wijk opgeknapt is, maar dat ligt aan de planning van de aannemer.

Planning

In 2023 zijn we gestart met het voorbereiden van het werk. In april 2024 begint de aannemer. De aannemer werkt steeds aan kleine stukken van de wijk waardoor woningen voor bewoners en hulpdiensten goed bereikbaar blijven. De aannemer maakt een planning. Deze planning delen we ook met de bewoners zodat zij weten wanneer er bij de woning wordt gewerkt.


Heeft u vragen? Neem dan contact op

U kunt mailen met Peter Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl

Op de overzichtskaart hieronder staat het gebied waar gewerkt wordt.

Wat staat er op de overzichtskaart?

Op de kaart staat een geel gebied. Dit gele gebied is ook aangegeven met “nummer 1” en zijn de straten Otto-erf, Woubrechterf en een deel van Roosje Voshoeve. 

Het Otto-erf begint bij Nicolaaserf en gaat via een aantal bochten naar Woubrechterf. Aan deze weg liggen een paar doodlopende straten. Woubrechterf bestaat uit een rechte weg met een aantal straten daaraan vast. Het Woubrechterf gaat daarna over in Roosje Voshoeve. Roosje Voshoeve gaat met een aantal bochten naar de Zuidplaslaan.

Wat gaan we doen?

Op de plattegrond hieronder staan alle aanpassingen die we gaan doen.

We beginnen in het Otto-erf, wat aansluit op Nicolaaserf.
De hoofdweg door Otto-erf krijgt rode stenen (nummer 1 op tekening) en is een 30 kilometer per uur zone.
Langs de hoofdweg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4).
Langs de parkeervakken en hoofdweg komt een trottoir in grijze tegels (nummer 2).
Langs dit trottoir liggen struiken (nummer 6) en gras (nummer 7) met bomen.

Aan de hoofdweg liggen doodlopende hofjes. Deze hofjes worden ingericht als woonerf, waar auto’s stapvoets moeten rijden.
In een woonerf rijden, fietsen en lopen de mensen op dezelfde strook verharding. Er zijn geen aparte stroken voor de weg, fietspad en trottoir. Deze strook krijgt bruine stenen (nummer 5).
Langs de weg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4) of grasbetontegels (nummer 3).
Grasbetontegels zijn tegels met gaten waar gras in groeit en het regenwater in weg kan lopen.

In het midden van Otto-erf ligt een speeltuin (nummer 10). Deze is een paar jaar geleden opgeknapt. Dat gaan we nu niet aanpassen. We gaan wel een haag aanleggen tussen speeltuin en de weg, zodat kinderen niet zomaar de weg op kunnen rennen. Ook planten we meer bomen op het grasveld.

Naast Otto-erf ligt Woubrechterf.
Woubrechterf sluit aan op de Zuidplaslaan.
De hoofdweg door Woubrechterf krijgt rode stenen (nummer 1 op tekening) en is een 30 kilometer per uur zone.
Langs de hoofdweg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4) of grasbetontegels (nummer 3). Grasbetontegels zijn tegels met gaten waar gras in groeit en het regenwater in weg kan lopen.
Langs de parkeervakken en hoofdweg komt een trottoir in grijze tegels (nummer 2).
Langs dit trottoir liggen struiken (nummer 6) en gras (nummer 7) met bomen.

Aan de hoofdweg liggen doodlopende hofjes. Deze hofjes worden ingericht als woonerf, waar auto’s stapvoets moeten rijden.
In een woonerf rijden, fietsen en lopen de mensen op dezelfde strook verharding. Er zijn geen aparte stroken voor de weg, fietspad en trottoir. Deze strook krijgt bruine stenen (nummer 5).
Langs de weg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4) of grasbetontegels (nummer 3).
Grasbetontegels zijn tegels met gaten waar gras in groeit en het regenwater in weg kan lopen.

In het midden van de wijk ligt een hondenlosloopgebied. Bij het hondenlosloopgebied gaan we twee afsluitbare poorten plaatsen.
Naast het hondenlosloopgebied ligt een voetbalveld. Hier gaan we het gras opknappen.

Aan de rand van de wijk ligt Roosje Voshoeve, wat aansluit op Woubrechterf.
Roosje Voshoeve gaan we inrichten als woonerf, waar auto’s stapvoets moeten rijden.
In een woonerf rijden, fietsen en lopen de mensen op dezelfde strook verharding. Er zijn geen aparte stroken voor de weg, fietspad en trottoir. Deze strook krijgt bruine stenen (nummer 5).
Langs de weg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4).
Langs de weg ligt een groenstrook (nummer 6). We gaan een paar bomen vervangen en de gaten tussen de beplanting met nieuwe planten dichtmaken. Verder blijft de groenstrook hetzelfde.
Langs de groenstrook ligt een fietspad (nummer 11). Hier gaan we geen werkzaamheden uitvoeren.