Otto-erf en Woubrechterf opknappen

Aannemer Gebr. van Kessel begint 10 juni 2024 met het werk

Gebr. van Kessel uit Dordrecht is geselecteerd als aannemer. De aannemer is vanaf 10 juni 2024 aan het werk. Dan gaan zij:

  • De wegen, parkeervakken en stoepen opnieuw straten;
  • De openbare verlichting vervangen;
  • Een apart regenwaterriool aanleggen;
  • De kolken en afvoerleidingen voor regenwater vernieuwen;
  • Het groen vervangen of aanvullen.

Het werk voeren we uit in meerdere fasen

Plattgrond van het Woubrechterf en Otto-erf met daarop de fasenummers 0 tot en met 17  die de volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden weergeven.

Fase 0 (Woubrechterf, bij huisnummer 1 tot en met 17): van 10 tot en met 14 juni
Fase 1 (Otto-erf, bij huisnummers 1 tot en met 14): van 17 juni tot en met 12 juli
Fase 5 (Woubrechterf, bij huisnummers 12 tot en met 38): van 17 juni tot en met 26 juli

Zomervakantie van 27 juli tot en met 25 augustus

Fase 2 (Otto-erf, bij huisnummers 16 tot en met 40): vanaf 26 augustus
Fase 6 (Woubrechterf bij huisnummer 4 en Roosje Voshoeve bij huisnummer 1 tot en met 15): vanaf 9 september

De data van de overige fases volgen binnenkort.

Werkzaamheden fietspad Roosje Voshoeve start later

Het fietspad Roosje Voshoeve gaan we asfalteren en de naastliggende stoep opnieuw straten. Vanwege mogelijke werkzaamheden van nutsbedrijven zijn deze werkzaamheden tijdelijk uitgesteld. De werkzaamheden aan het fietspad worden uitgevoerd na de werkzaamheden aan de wijk Woubrechterf en Otto-erf.

Wanneer is de aannemer bij uw woning aan het werk?

Ongeveer 5 dagen voordat de aannemer bij uw woning start krijgt u een brief van de aannemer. Op deze website houden we u op de hoogte van de werkzaamheden.

De buurt blijft bereikbaar voor hulpdiensten

Tijdens de werkzaamheden blijft de wijk bereikbaar voor hulpdiensten. Om de woningen bereikbaar te houden voor hulpdiensten werkt de aannemer steeds in een deel van de wijk. De aannemer heeft regelmatig contact met de hulpdiensten over de bereikbaarheid van de woningen. De hulpdiensten weten hoe zij hun bestemming het snelst bereiken.

Er zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen door de werkzaamheden

Hierdoor neemt de parkeerdruk in de buurt toe. We doen ons best om het aantal beschikbare parkeerplekken zo hoog mogelijk te houden. Maar het kan zo zijn dat u uw auto tijdelijk verder van uw woning moet parkeren. Wij vragen u uw auto nooit binnen het werkgebied te parkeren. Parkeer altijd in een officieel parkeervak.

Parkeerplaatsen Woubrechterf in de berm

Voor de woningen van Woubrechterf 1 t/m 17 parkeren bewoners op de straat. De aannemer gebruikt deze straat als toegang van de wijk. Dat betekent dat hier regelmatig vrachtwagens (stapvoets) door de straat rijden. Om te zorgen dat de auto’s geen schade krijgen van langsrijdend verkeer leggen wij hier betonplaten aan in de berm. Dan kunt u de auto veilig parkeren en de aannemer veilig de wijk in en uit rijden.

Wilt u overhangend groen verwijderen?

Hangen er vanuit uw tuin takken over het trottoir of de weg? Dan is het noodzakelijk dit weg te halen voordat de aannemer bij uw tuin aan het werk gaat. De hele betonband op de erfgrens moet vrij zijn.

De aannemer zorgt ervoor dat de nieuwe stoep netjes aansluit op de bestrating van uw tuin

Doordat we de stoep ophogen, kan er hoogteverschil ontstaan. Als er een hoogteverschil is, legt de aannemer uw bestrating over een lengte van maximaal 1 meter opnieuw aan zodat er een goede aansluiting is met de stoep. Op deze manier blijft uw woning goed bereikbaar.

Nieuwe bomen en planten worden geplant in het plantseizoen

Het plantseizoen is van december tot half maart. Het plantseizoen is de beste tijd om bomen en planten aan te brengen. Plantvakken kunnen daardoor langere tijd zonder planten blijven.

Bijzondere gebeurtenissen? Meld dit dan

Het kan zijn dat er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden. Bijvoorbeeld een bruiloft, een begrafenis of een verbouwing aan uw huis waarbij uw aannemer ruimte nodig heeft. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de omgevingsmanager van de aannemer Gebr. Van Kessel. De contactgegevens staan hieronder. Dan kijken we naar mogelijke oplossingen.

Contact omgevingsmanager aannemer

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stel deze aan omgevingsmanager Justin van Santen van de aannemer, via het e-mailadres: Waddinxveen@kessel.nl of telefoonnummer 085 822 04 11.

Blijf op de hoogte via de ‘Gebr. van Kessel’ app

Tijdens dit project kunt u de voortgang van de werkzaamheden volgen via een app. U kunt de ‘Gebr. van Kessel’ downloaden uit de Appstore of Playstore. Tijdens de uitvoering plaatst de aannemer wekelijks een update over de voortgang in de app. Daar vindt u ook de actuele planning. Als u het project ‘Otto-erf en Woubrechterf’ aanmeldt als favoriet dan ontvangt u berichten als de aannemer nieuwe informatie online zet. 

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider Peter Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl of bellen naar 14 0182.

Toezicht namens de gemeente

Toezichthouder namens de gemeente Waddinxveen is de heer Peter-Jan van Rijs.

Wat gaan we doen?

Op de plattegrond hieronder staan alle aanpassingen die we gaan doen.

Presentatietekening Otto-erf en Woubrechterf

Het Otto-erf sluit aan op Nicolaaserf. De hoofdweg door Otto-erf krijgt rode stenen (nummer 1 op tekening) en is een 30 kilometer per uur zone. Langs de hoofdweg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4). Langs de parkeervakken en hoofdweg komt een stoep in grijze tegels (nummer 2). Langs de stoep liggen struiken (nummer 6) en gras (nummer 7) met bomen.

Aan de hoofdweg liggen doodlopende hofjes. Deze hofjes worden ingericht als woonerf, waar auto’s stapvoets moeten rijden.
In een woonerf rijden, fietsen en lopen de mensen op dezelfde strook verharding. Er zijn geen aparte stroken voor de weg, fietspad en stoep. Deze strook krijgt bruine stenen (nummer 5). Langs de weg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4) of grasbetontegels (nummer 3). Grasbetontegels zijn tegels met gaten waar gras in groeit en het regenwater in weg kan lopen.

In het midden van Otto-erf ligt een speeltuin (nummer 10). Deze is een paar jaar geleden opgeknapt. Die gaan we nu niet aanpassen. We gaan wel een haag aanleggen tussen speeltuin en de weg, zodat kinderen niet zomaar de weg op kunnen rennen. Ook planten we meer bomen op het grasveld.

Naast Otto-erf ligt Woubrechterf. Woubrechterf sluit aan op de Zuidplaslaan. De hoofdweg door Woubrechterf krijgt rode stenen (nummer 1 op tekening) en is een 30 kilometer per uur-zone.
Langs de hoofdweg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4) of grasbetontegels (nummer 3). Grasbetontegels zijn tegels met gaten waar gras in groeit en het regenwater in weg kan lopen. Langs de parkeervakken en hoofdweg komt een stoep in grijze tegels (nummer 2). Langs deze stoep liggen struiken (nummer 6) en gras (nummer 7) met bomen.

Aan de hoofdweg liggen doodlopende hofjes. Deze hofjes worden ingericht als woonerf, waar auto’s stapvoets moeten rijden.
In een woonerf rijden, fietsen en lopen de mensen op dezelfde strook verharding. Er zijn geen aparte stroken voor de weg, fietspad en stoep. Deze strook krijgt bruine stenen (nummer 5). Langs de weg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4) of grasbetontegels (nummer 3). Grasbetontegels zijn tegels met gaten waar gras in groeit en het regenwater in weg kan lopen.

In het midden van de wijk ligt een hondenlosloopgebied. Bij het hondenlosloopgebied gaan we twee poorten plaatsen die afgesloten kunnen worden. Naast het hondenlosloopgebied ligt een voetbalveld. Daar gaan we het gras opknappen.

Aan de rand van de wijk ligt Roosje Voshoeve, die sluit aan op het Woubrechterf. Roosje Voshoeve gaan we inrichten als woonerf, waar auto’s stapvoets moeten rijden. In een woonerf rijden, fietsen en lopen de mensen op dezelfde strook. Er zijn geen aparte stroken voor de weg, fietspad en stoep. Deze strook krijgt bruine stenen (nummer 5). Langs de weg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 4). Langs de weg ligt een groenstrook (nummer 6). We gaan een paar bomen vervangen en de gaten tussen de beplanting met nieuwe planten dichtmaken. Verder blijft de groenstrook hetzelfde. Langs de groenstrook ligt een fietspad (nummer 11).