Machtelderf, Gijsberterf, Floriserf en Herbarenerf opknappen

We gaan Machtelderf, Gijsberterf, Floriserf en Herbarenerf vanaf eind 2024 opknappen.

We gaan:

  • de rijbanen, parkeervakken en stoep opnieuw bestraten
  • de openbare verlichting vervangen
  • de kolken en afvoerleidingen vernieuwen
  • het groen, waar nodig, vervangen of aanvullen
  • de speelplaats opknappen

Meedenken over de inrichting van de weg?

We vinden het belangrijk dat bewoners hun ervaringen delen over de situatie die er nu is. De bewoners van Machtelderf, Gijsberterf, Floriserf en Herbarenerf ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De resultaten nemen we, als dat mogelijk is, mee in het ontwerp.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

Stuur dan een e-mail naar de heer Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl

Op deze overzichtskaart staat het gebied met een rode lijn aangegeven.

Op de overzichtskaart staan de straten Machtelderf, Gijsberterf, Floriserf en Herbarenerf. De wijk heeft drie aansluitingen op de Zuidplaslaan die onderaan de overzichtskaart staat.

Het Machtelderf ligt links en loopt vanaf de Zuidplaslaan met een bocht naar een plein in het midden van de wijk. Daar splitst het Machtelderf in twee straten, die allebei aansluiten op het Herbarenerf.

Het Herbarenerf begint rechts bij de Zuidplaslaan en gaat via een aantal flauwe bochten naar het Gijsberterf. Na het Gijsberterf loopt de straat in een knik naar het Machtelderf.

Aan de Zuidplaslaan, in het midden van de wijk, ligt het Floriserf.

Het Gijsberterf sluit aan op het Herbarenerf. Het Gijsberterf heeft een aantal bochten en is een doodlopende straat.