Machtelderf, Gijsberterf, Floriserf en Herbarenerf opknappen

We gaan Machtelderf, Gijsberterf, Floriserf en Herbarenerf in 2025 opknappen.

We gaan:

  • de rijbanen, parkeervakken en stoep opnieuw bestraten
  • de openbare verlichting vervangen
  • de kolken en afvoerleidingen vernieuwen
  • het groen, waar nodig, vervangen of aanvullen
  • de speelplaats opknappen

Speelplaats aan het Machtelderf opknappen

We vinden het belangrijk dat kinderen meedenken over de inrichting van de speelplaats. Welke speeltoestellen moeten er worden geplaatst? Wat vinden de kinderen belangrijk? Daarom zijn alle kinderen uit de buurt, van jong tot oud, gevraagd om langs te komen en met ons mee te denken hoe de speelplaats eruit moet zien. Deze bijeenkomst was op woensdag 28 februari 2024 tussen 13:30 uur en 14:30 uur bij de speelplaats aan het Machtelderf. Hieronder kunt u het verslag lezen deze bijeenkomst.

Verslag meedenken over opknappen speelplaats Machtelderf

Datum: 28 februari 2024

Locatie: bij de speelplaats aan het Machtelderf

Toelichting op het project

In 2025 gaat de gemeente de wijk Machtelderf, Herbarenerf, Floriserf en Gijsberterf opknappen. Onderdeel van het opknappen van de wijk is het opknappen van de speelplaats aan het Machtelderf.

De gemeente heeft alle kinderen uit de wijk gevraagd om met de gemeente mee te denken hoe de speelplaats eruit moet komen te zien. Welke speeltoestellen moeten er worden geplaatst? Wat vinden de kinderen belangrijk? Veel kinderen zijn op 28 februari langsgekomen bij de speelplaats en hebben met een mooie tekening laten zien waar ze in de nieuwe speelplaats mee willen spelen.

Om de kinderen te helpen lagen er afbeeldingen die voorbeelden gaven wat er allemaal mogelijk is.

Planning

We gaan de ideeën van de kinderen bekijken en daar een ontwerp van maken voor de nieuwe speelplaats. De planning is om voor de zomervakantie van 2024 het resultaat aan alle bewoners te laten zien, samen met het ontwerp van de rest van de wijk.

Meedenken over de inrichting van de weg?

We vinden het belangrijk dat bewoners hun ervaringen delen over de situatie die er nu is. De bewoners van Machtelderf, Gijsberterf, Floriserf en Herbarenerf ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De resultaten nemen we, als dat mogelijk is, mee in het ontwerp.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

Stuur dan een e-mail naar de heer Feenstra via r.feenstra@waddinxveen.nl

Op deze overzichtskaart staat het gebied met een rode lijn aangegeven.

Op de overzichtskaart staan de straten Machtelderf, Gijsberterf, Floriserf en Herbarenerf. De wijk heeft drie aansluitingen op de Zuidplaslaan die onderaan de overzichtskaart staat.

Het Machtelderf ligt links en loopt vanaf de Zuidplaslaan met een bocht naar een plein in het midden van de wijk. Daar splitst het Machtelderf in twee straten, die allebei aansluiten op het Herbarenerf.

Het Herbarenerf begint rechts bij de Zuidplaslaan en gaat via een aantal flauwe bochten naar het Gijsberterf. Na het Gijsberterf loopt de straat in een knik naar het Machtelderf.

Aan de Zuidplaslaan, in het midden van de wijk, ligt het Floriserf.

Het Gijsberterf sluit aan op het Herbarenerf. Het Gijsberterf heeft een aantal bochten en is een doodlopende straat.