Limaweg en Kastanjelaan opknappen

We gaan de Limaweg en Kastanjelaan een moderne uitstraling geven. Daarom knappen we deze straten op vanaf eind 2023. We gaan:

 • De rijbanen, parkeervakken en stoepen opnieuw straten;
 • de openbare verlichting vervangen;
 • de riolering voor het water van de straat vernieuwen;
 • het groen waar nodig vervangen of aanvullen.

Planning

In 2023 starten we met het voorbereiden van het werk. Eind 2023 begint de aannemer. De aannemer werkt steeds aan kleine stukken van de wijk waardoor woningen voor bewoners en hulpdiensten goed bereikbaar blijven. De aannemer is midden 2023 bekend en maakt een planning. Deze planning delen we ook met de bewoners zodat zij weten wanneer er bij de woning wordt gewerkt.

U heeft meegedacht over de inrichting van de weg

We vinden het belangrijk dat bewoners hun ervaringen delen over de situatie die er nu is. De bewoners en ondernemers van de Kastanjelaan en Limaweg hebben online via WaddsUp een vragenlijst ingevuld. Dit kon van 10 mei tot 13 juni 2022. De resultaten nemen we mee in het ontwerp.

Bewonersavond op 31 augustus 2022

Op 31 augustus 2022 was er een inloopavond in de Raadzaal op het gemeentehuis. Daar zijn de tekeningen van het schetsontwerp getoond en konden inwoners vragen stellen aan medewerkers die aanwezig waren. Bewoners die in de wijk wonen of werken, kregen een brief met een uitnodiging voor deze avond. Lees hieronder het verslag van de inloopavond.

Datum: 31 augustus 2022

Locatie: Raadzaal, gemeentehuis

Toelichting op het project:

Tijdens de avond is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. De bewoners zien op een grote tekening hoe het ontwerp voor de straten aan de Limaweg en Kastanjelaan eruit komt te zien. Deze punten zijn op foto’s en tekening nog uitgelicht:

 • Parkeerplaatsen aan groenstroken worden met grasbetontegels gemaakt zoals dit ook aan de Fazantdreef is gebeurd.
 • Op het parkeergedeelte achter de kantoren Limaweg 15-49 komt meer ruimte voor groen. Dit gaat ten koste van een paar parkeerplaatsen.
 • Op de kruisingen worden verhoogde gele kruisingsvlakken aangebracht.

Natuurlijk zijn er ook vragen en opmerkingen gemaakt door de bezoekers van deze inloopavond. De vragen en antwoorden hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Vraag: De T-splitsing op Limaweg bij nrs. 2 en 11 is een onoverzichtelijk punt.

 1. Kan hier een verkeersspiegel worden geplaatst?
 2. Kan het gedeelte bij deze T-splitsing worden afgesloten van autoverkeer en ingericht worden als fietspad?
 3. Wat kan er gedaan worden om dit kruispunt veiliger in te richten?

Antwoord:

 1. De gemeente Waddinxveen is geen voorstander van verkeerspiegels. Deze spiegels geven soms een ‘schijnveiligheid’. Voorbeeld: Als iemand uit het doodlopende deel rijdt en je ziet in die spiegel een auto van links komen dan is het nog steeds moeilijk inschatten hoe hard deze auto rijdt en of deze bestuurder door heeft dat u voorrang heeft.
 2. Nee, dat is niet wenselijk. In dat geval komt de ontsluiting van de hele wijk bij de uitgang op de Oude Dreef terecht. Dit is al een druk punt. Daarnaast wordt de route ook als ontsluiting van de hulpdiensten gebruikt.
 3. Deze kruising krijgt een verhoogd kruisingsvlak met gele stenen. Hierdoor wordt het al veel duidelijker dat er een kruising is. Extra mogelijkheid is nog een tijdelijk bord te plaatsen dat verkeer van rechts hier voorrang heeft.

Vraag: Het plateau bij nr. 54 ligt niet handig. De uitrit van nr. 54 komt dan ook uit op de drempel. Dit geeft een vreemde situatie. Misschien is het handiger om een drempel tussen nr. 54 en 55 aan te brengen.
Antwoord: Deze tip nemen we mee in het definitieve ontwerp.

Vraag: Blijft restaurant Nikko bereikbaar tijdens de uitvoering (ook voor afhalen, bezorgen)?
Antwoord: Ja, het restaurant blijft altijd bereikbaar. Alleen het parkeren moet tijdelijk iets verder weg als we in de straat bezig zijn. Voor de bezorging maken we afspraken met de aannemer zodat dit mogelijk blijft.

Vraag: Kunnen er afspraken gemaakt worden met het Gezondheidscentrum over laden en lossen met grote(re) voertuigen. Dat blokkeert nu vaak de straat?
Antwoord: Er is geen ruimte om een laad- en losstrook te maken. Dat betekend dat er af en toe op de rijbaan wordt geladen en gelost. We vragen aan de leveranciers om zoveel mogelijk ruimte open te laten zodat het verkeer er langs kan. De weg is hiervoor breed genoeg.

Vraag: Graag meer afwisseling tussen gras en struiken, vooral in de strook onder de bomen achter Limaweg 25.
Antwoord: In deze strook komt een extra meter met verschillende soorten groen. In de hele wijk komt er meer verschillend groen.

Vraag: De ondergrondse afvalcontainer achter Limaweg 25 is niet voldoende?
Antwoord: We onderzoeken dit. Als het nodig is, voegen we extra afvalcontainers toe in het
definitieve ontwerp.

Vraag: Kunnen de particuliere inritten aan de Kastanjelaan breder worden?
Antwoord: Dit nemen we in het definitieve ontwerp mee.

Vraag: Kan er een haag of hoge beplanting worden aangebracht in de groenstrook achter
Kastanjelaan 57 t/m 61?
Antwoord: Nee, hierover is overleg geweest met het Hoogheemraadschap. Er mag niet (meer) binnen 4,50 meter van de kant watergang beplanting worden aangebracht. Dan blijft er geen ruimte over om hier beplanting aan te brengen.

Vraag: Kunnen er andere bomen dan Kastanjes worden teruggeplaatst in de Kastanjelaan?
Antwoord: Er zijn verschillende klachten binnengekomen over de overlast van de kastanjes. In het definitieve ontwerp kiezen we een boomsoort die beter past tussen de parkeervakken.


Heeft u vragen? Neem dan contact op

U kunt mailen met Remco van den Brink via r.vdbrink@waddinxveen.nl

Op de plattegrond hieronder staat het gebied waar gewerkt wordt.

Plattegrond Limaweg en Kastanjelaan

Op de plattegrond staan de Limaweg en de Kastanjelaan aangegeven met een rode rand. Midden in het gebied staat het cijfer 1. Dit is het gebied waar gewerkt gaat worden. De Kastanjelaan loopt vanaf de Sniepweg tot het Sportpad. De Limaweg ligt tussen de Dreef en de Oude Dreef. Het fietspad langs het Sportpad valt buiten de grens van het werkgebied en is al in een eerder project opgeknapt.