Limaweg en Kastanjelaan opknappen

Op 4 maart 2024 begint de aannemer WB Infra met het werk. WB Infra uit Waddinxveen is geselecteerd als aannemer. Zij gaan:

  • de wegen, parkeervakken en stoepen opnieuw straten;
  • de openbare verlichting vervangen;
  • de kolken en afvoerleidingen vernieuwen;
  • het groen vervangen of aanvullen.

Het werk voeren we uit in 12 fasen

De kaart geeft de fases aan waar gewerkt wordt aan de Kastanjelaan en de Limaweg. 
Fase 1 Kastanjelaan
4 maart t/m 12 april 2024

Fase 2 Kastanjelaan
1 april t/m 26 april 2024

Fase 3 Kastanjelaan
18 april t/m 17 mei 2024

Fase 4 Limaweg achterkant gezondheidscentrum
13 mei t/m 7 juni 2024

Fase 5 parkeerterrein achter kantoren
3 juni t/m 28 juni 2024

Fase 6 Limaweg doodlopende weg
19 augustus t/m 20 september 2024

Fase 7 Limaweg bij kantoren en parkeerterrein
24 juni t/m 26 juli 2024

Fase 8 Limaweg bij kantoren
datum volgt later

Fase 9 Limaweg bij kantoren
datum volgt later

Fase 10 Limaweg bij kantoren
datum volgt later

Fase 11 Limaweg zijkant gezondheidscentrum
datum volgt later

Fase 12 Limaweg voorkant gezondheidscentrum
datum volgt later

Aanbrengen groen
datum volgt later

Deze planning kan tijdens de werkzaamheden worden aangepast.

Het gebied waar gewerkt wordt bestaat uit het gebied dat ligt tussen de Limaweg, de Kastanjelaan, de Sniepweg en de voetbalvelden. De Kastanjelaan loopt vanaf de Sniepweg tot het Sportpad. De Limaweg ligt tussen de Dreef en de Oude Dreef. Het fietspad langs het Sportpad valt buiten de grens van het werkgebied.
Boven de kaart staat uitgeschreven uit welke fasen de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Fase 1 Kastanjelaan

4 maart t/m 12 april 2024

Fase 2 Kastanjelaan

1 april t/m 26 april 2024

Fase 3 Kastanjelaan

18 april t/m 17 mei 2024

Fase 4 Limaweg achterkant gezondheidscentrum

13 mei t/m 7 juni 2024

Fase 5 parkeerterrein achter kantoren

3 juni t/m 28 juni 2024

Fase 6 Limaweg doodlopende weg

19 augustus mei t/m 20 september 2024

Fase 7 Limaweg bij kantoren en parkeerterrein

24 juni t/m 26 juli 2024

Fase 8 Limaweg bij kantoren

Datum volgt later

Fase 9 Limaweg bij kantoren

Datum volgt later

Fase 10 Limaweg bij kantoren

Datum volgt later

Fase 11 Limaweg zijkant gezondheidscentrum

Datum volgt later

Fase 12 Limaweg voorkant gezondheidscentrum

Datum volgt later

Aanbrengen groen

Datum volgt later

Wanneer is de aannemer bij uw woning aan het werk?

Ongeveer 5 dagen voordat de aannemer bij uw woning start, krijgt u een brief van de aannemer. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de werkzaamheden.

De buurt blijft bereikbaar voor hulpdiensten

Tijdens de werkzaamheden blijft de wijk bereikbaar voor hulpdiensten. De aannemer heeft regelmatig contact met de hulpdiensten over de bereikbaarheid van de woningen. De hulpdiensten weten hoe zij hun bestemming het snelst bereiken.

Er zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen door de werkzaamheden

Hierdoor neemt de parkeerdruk in de buurt toe. We doen ons best om zoveel mogelijk parkeerplekken open te houden. Maar soms moet u uw auto tijdelijk verder van uw woning of bedrijf parkeren. Wij vragen u uw auto nooit binnen het werkgebied te parkeren. Parkeer altijd in een officieel parkeervak.

Wilt u overhangend groen verwijderen?

Hangen er vanuit uw tuin takken over de stoep of de weg? Dan is het noodzakelijk dit weg te halen voordat de aannemer bij uw tuin aan het werk gaat. De hele betonband op de erfgrens moet vrij zijn.

De aannemer zorgt ervoor dat de nieuwe stoep netjes aansluit op de bestrating van uw tuin

Doordat we de stoep ophogen, kan er hoogteverschil ontstaan. Als er een hoogteverschil is, legt de aannemer uw bestrating over een lengte van maximaal 1 meter opnieuw aan zodat er een goede aansluiting is met de stoep. Zo blijft uw woning goed bereikbaar.

Wanneer de bestrating klaar is planten we nieuwe bomen en planten

Vanaf november tot maart is het plantseizoen. Dat is de beste tijd om bomen en planten aan te brengen. In deze periode planten we ook het nieuwe groen in de wijk. Hierdoor kunnen plantvakken langere tijd leeg blijven liggen zonder planten.

Bijzondere gebeurtenissen? Meld dit dan

Heeft u een bijzondere gebeurtenissen? Zoals bijvoorbeeld een bruiloft, een begrafenis of een verbouwing aan uw huis waarbij uw aannemer ruimte nodig heeft? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de omgevingsmanager van aannemer WB Infra, Arjan Kluiver. De contactgegevens staan hieronder. Dan kijken we naar de oplossingen.

Kom naar het inloopspreekuur

Voor de start van de werkzaamheden houden we een spreekuur in de keet van de aannemer: op woensdag 6 maart 2024 tussen 08:00 en 09:00 uur. De keet staat op de hoek van de Kastanjelaan en de Sniepweg. U kunt op dit tijdstip binnenlopen wanneer u wilt en uw vragen stellen.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Stel deze aan de omgevingsmanager Arjan Kluiver via het e-mailadres: arjan@wbinfrabv.nl

Voor andere vragen

Heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Peter Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl of bellen naar 14 0182.

Toezichthouder van de gemeente

De toezichthouder van de gemeente Waddinxveen is de heer Peter-Jan van Rijs. U kunt hem bereiken via P.vanRijs@waddinxveen.nl of via telefoonnummer 14 0182

Op de plattegrond hieronder staat het gebied waar gewerkt wordt.

Plattegrond Limaweg en Kastanjelaan

Het werkgebied bestaat uit het gebied dat ligt tussen de Limaweg, de Kastanjelaan, de Sniepweg en de voetbalvelden. Het gebied is aangegeven met een rode rand. Midden in het gebied staat het cijfer 1. Dit is het gebied tussen de wegen waar gewerkt wordt. De Kastanjelaan loopt vanaf de Sniepweg tot het Sportpad. De Limaweg ligt tussen de Dreef en de Oude Dreef. Het fietspad langs het Sportpad valt buiten de grens van het werkgebied.