Koningin Wilhelminaplein en Willem de Zwijgerlaan opknappen

We gaan het asfalt op de Willem de Zwijgerlaan en de verharding op het Koningin Wilhelminaplein vervangen. Daarnaast wordt het standbeeld van Wilhelmina opgeknapt.

We gaan:

  • de rijbanen, parkeervakken en stoepen op het Wilhelminaplein vervangen;
  • het groen, waar nodig, vervangen en aanvullen;
  • het asfalt vervangen op de Willem de Zwijgerlaan tussen de Chopinlaan en de Noordkade.

Planning

In 2023 starten we met het voorbereiden van het werk. Eind 2023 begint de aannemer. De aannemer werkt steeds aan kleine stukken van de Willem de Zwijgerlaan waardoor woningen voor bewoners, de winkels en hulpdiensten goed bereikbaar blijven. De aannemer is midden 2023 bekend en maakt dan een planning. Deze planning delen we ook met de bewoners zodat zij weten wanneer er bij de woning wordt gewerkt.

U heeft meegedacht over de inrichting van de weg

We vinden het belangrijk dat bewoners hun ervaringen delen over de situatie die er nu is. De bewoners en ondernemers rondom het Wilhelminaplein hebben daarom online via WaddsUp een vragenlijst ingevuld. De resultaten daarvan hebben we meegenomen in het ontwerp.

Bewonersavond van 18 oktober 2022

Op 18 oktober 2022 was er een inloopavond in de raadzaal op het gemeentehuis. Daar zijn de tekeningen van het schetsontwerp getoond en konden inwoners vragen stellen aan medewerkers die aanwezig waren en meedenken over extra mogelijkheden voor groen. Bewoners die in de wijk wonen of werken, kregen een brief met een uitnodiging voor deze avond. Lees hieronder het verslag van de inloopavond.

Datum: 18 oktober 2022

Locatie: Raadzaal, gemeentehuis

Toelichting op het project:

Tijdens de avond is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. De bewoners zien op een grote tekening hoe het ontwerp eruit komt te zien. Op een aparte tekening zijn de ideeën voor duurzame en vergroening opties op het parkeerterrein aan het koningin Wilhelminaplein laten zien. Natuurlijk zijn er ook vragen en opmerkingen gemaakt door de bezoekers van deze inloopavond.

De vragen en antwoorden hebben we hieronder op een rij gezet

Vraag: De winkeliers geven aan graag bereikbaar te blijven voor zowel voor laden als lossen als voor de klanten. Zodat er zo min mogelijk omzetverlies is.
Antwoord: De werkzaamheden zullen in delen worden uitgevoerd. Het in delen uitvoeren van de werkzaamheden en de benodigde omleidingen zullen vóór de uitvoering van het werk met de winkeliers worden overlegt.

Vraag: Op de kruising Wilhelminaplein worden de middengeleiders en paaltjes die daar op staan vaak overreden door vrachtwagens.
Antwoord: De kruising zal bekeken worden met draaicirkels van vrachtwagens en waar mogelijk en nodig aangepast worden.

Vraag: De verkeerslichten voor linksaf en rechtdoor in tegenovergestelde richting krijgen tegelijk groen. Dit geeft conflictsituaties en (bijna) ongelukken.
Antwoord: We zullen beoordelen of we dit meer zichtbaar kunnen maken en of we dit kunnen of moeten aanpassen.

Vraag: Op de tekening is het kruis voor de oprit richting het parkeerterrein weggevallen.
Antwoord: Deze komt wel terug, dit wordt meegenomen in het definitief ontwerp.

Vraag: Zijn er geluids- of snelheidremmende maatregelen mogelijk op de Willem de Zwijgerlaan voor de flat 5-51? Gegeven suggesties bewoner:

  • Willem de Zwijgerlaan (gedeeltelijk) 30 kilometer zone
  • Drempel richting onder aan de heuvel (kant van Noordkade)
  • Verbod voor vrachtverkeer op de Willem de Zwijgerlaan

Antwoord: De Willem de Zwijgerlaan is een drukke weg waarbij de doorstroming ook belangrijk is. De snelheid terugdringende maatregelen zoals hierboven beschreven passen niet bij het beeld van deze weg. Een verbod voor vrachtverkeer is vanwege de bereikbaarheid van bedrijven niet mogelijk op de Willem de Zwijgerlaan.

Vraag: Het gedeelte voetpad voor de winkels 2-14 vormt een eenheid met het winkelgebied aan het Koningin Wilhelminaplein, vandaar de wens dit deel ook mee te nemen.
Antwoord: Dit gedeelte zal in het definitief ontwerp ook worden meegenomen

Vraag: Kan de parkeerstrook (langsparkeren) voor de nummer 2-14 aangemerkt worden als een blauwe zone onder openingstijden van de winkels?
Antwoord: Dit wordt onderzocht.

Vraag: Zijn er mogelijkheden voor elektrische laadpalen voor de ondernemers op het Koningin Wilhelminaplein?
Antwoord: Dit is op dit moment niet in de opdracht meegenomen.

Vraag: Er wordt veel geladen en gelost op de rijbaan voor de winkels van 2-14, dit zorgt voor opstopping.
Antwoord: Er zijn geen mogelijkheden daar om een aparte laad- en losstrook te maken, misschien in combinatie met een blauwe zone. Dit wordt onderzocht.

Vraag: Zijn er bloembakken of bloemperken mogelijk, bijvoorbeeld aan lantarenpalen en op het trottoir?
Antwoord: Op en rond het parkeerterrein wordt gezocht naar mogelijkheden voor extra vergroening. Op het trottoir worden door de gemeente geen bloembakken geplaatst.

Vraag: Worden AED locaties en cameratoezicht meegenomen in deze opknapbeurt?
Antwoord: Dat valt niet binnen deze werkzaamheden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

U kunt mailen met Remco van den Brink via r.vdbrink@waddinxveen.nl.

Op de overzichtskaarten hieronder staat het gebied waar gewerkt wordt:

Plattegrond Willem de Zwijgerlaan

Op de plattegrond staat de Willem de Zwijgerlaan. Het gebied waar gewerkt gaat worden staat aangegeven met een rode rand en het cijfer 1. De Willem de Zwijgerlaan loopt vanaf de Chopinlaan door tot aan het Koningin Wilhelminaplein en van het Koningin Wilhelminaplein tot aan de Noordkade.

Plattegrond Koningin Wilhelminaplein

Op de plattegrond staat het Koningin Wilhelminaplein. Het gebied waar gewerkt gaat worden staat aangegeven met een rode rand en het cijfer 2. Dit is de kruising van het Koningin Wilhelminaplein met de Willem de Zwijgerlaan en de Juliana van Stolberglaan. Ook de parkeerplaats op het Koningin Wilhelminaplein valt binnen het werkgebied.