De gemeente Waddinxveen is eigenaar van panden en gronden. Dit onroerend goed kan verkocht worden door de gemeente.

Als de gemeente onroerend goed verkoopt, publiceert de gemeente vooraf het voornemen tot verkoop van de onroerend goed (gebouwd en ongebouwd). Deze publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). In deze bekendmaking staan de details van het perceel en de reden van het voornemen van de verkoop.

Soms wil de gemeente de grond of het pand aan een partij verkopen (1 op 1). De gemeente maakt dat voornemen tot verkoop ook bekend. De gemeente geeft de reden aan aan waarom er maar een partij in aanmerking komt voor de verkoop.

Als u het niet eens bent met zo’n voorgenomen verkoop dan kunt u een reactie sturen binnen de termijn die wordt aangegeven.