Ondersteuningsverklaringen voor Provinciale Staten en Waterschappen

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Statenverkiezingen en het algemeen bestuur van de Waterschappen. Met een ondersteuningsverklaring spreekt u uw steun uit voor het meedoen van een politieke partij aan een van deze verkiezingen.

Ondersteuningsverklaring

U kunt van 16 tot en met 30 januari op het gemeentehuis een politieke partij steunen die nu nog geen zetel heeft in:

  • Provinciale Staten van Zuid-Holland;
  • het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland;
  • het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Dat doet u door het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring.

U krijgt een ondersteuningsverklaring bij de politieke partij

Daar staan de namen van de kandidaten al op. U kunt ook een leeg formulier downloaden via www.rijksoverheid.nl. Het gemakkelijkste is dat u vanaf 12 januari voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring eerst een afspraak maakt. Maar dat is niet verplicht.

Dit zijn de voorwaarden

  • u woont in Waddinxveen;
  • u mag op 15 maart 2023 zelf stemmen;
  • u mag maar één ondersteuningsverklaring ondertekenen.

U neemt mee naar het gemeentehuis

  • uw geldige legitimatiebewijs;
  • het formulier ondersteuningsverklaring. U ondertekent het ingevulde formulier waar de gemeenteambtenaar bij is. Deze ambtenaar zet daarna een stempel op het formulier. U krijgt het formulier weer mee. En u zorgt er zelf voor dat het formulier op tijd bij de politieke partij terechtkomt.