Ondersteuningsverklaringen voor Provinciale Staten

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Statenverkiezingen en het algemeen bestuur van de Waterschappen. Met een ondersteuningsverklaring spreekt u uw steun uit voor het meedoen van een politieke partij aan een van deze verkiezingen.

Ondersteuningsverklaring

U kunt van 16 tot en met 30 januari op het gemeentehuis een politieke partij steunen die nu nog geen zetel heeft in:

  • Provinciale Staten van Zuid-Holland;
  • het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland;
  • het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Dat doet u door het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring.

U krijgt een ondersteuningsverklaring bij de politieke partij

Daar staan de namen van de kandidaten al op. U kunt ook een leeg formulier downloaden via www.rijksoverheid.nl. Het gemakkelijkste is dat u vanaf 12 januari voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring eerst een afspraak maakt. Maar dat is niet verplicht.

Dit zijn de voorwaarden

  • u woont in Waddinxveen;
  • u mag op 15 maart 2023 zelf stemmen;
  • u mag maar één ondersteuningsverklaring ondertekenen.

U neemt mee naar het gemeentehuis

  • uw geldige legitimatiebewijs;
  • het formulier ondersteuningsverklaring. U ondertekent het ingevulde formulier waar de gemeenteambtenaar bij is. Deze ambtenaar zet daarna een stempel op het formulier. U krijgt het formulier weer mee. En u zorgt er zelf voor dat het formulier op tijd bij de politieke partij terechtkomt.