Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het Centraal Stembureau in Waddinxveen heeft op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur tijdens een openbare vergadering in het gemeentehuis de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing vastgesteld. 

PartijTotaal aan stemmenAantal zetels
PCW3.6747
VVD1.9294
CDA2.2684
D661.5953
WeWa (Weerbaar Waddinxveen)1.7643
Partij van de Arbeid / GROENLINKS1.3442
StatistiekenTotaal
Aantal uitgebrachte stemmen12.574
Kiesgerechtigden24.277
Blanco66
Ongeldig42
Totaal aantal geldige, blanco en ongeldige stemmen12.682
Opkomstpercentage52,24%

Op 14 en 15 maart kon u vervroegd stemmen

Dat kon elke dag bij 3 stembureaus. Op die stembureaus is het tellen van het aantal toegelaten kiezers verantwoord in een proces-verbaal J. Op woensdag 16 maart zijn de op 14 en 15 maart uitgebrachte stemmen geteld in de tennishal. Daarvan is een proces-verbaal K-1 opgemaakt.

De verkiezingsdag was op 16 maart

Op die dag is het tellen van de uitgebrachte stemmen verantwoord in een proces-verbaal N-10. 

In totaal zijn er op de Waddinxveense stembureaus 25 processen-verbaal opgemaakt

Bekijk de processen-verbaal

Bekijk het proces-verbaal Verkiezingsuitslag GR22

Bekijk het verslag controle telling zetelverdeling