Vaststelling wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12, 2024 week 22

B&W maken bekend dat zij op 14 mei 2024 het wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 ongewijzigd hebben vastgesteld.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Aan de G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 zijn de glastuinbouwbedrijven verkocht en worden de bedrijfswoningen aan particulieren verhuurd. Er is geen sprake meer van binding tussen bedrijfswoningen en bedrijven. Om strijdig gebruik met de aanduiding ‘Bedrijfswoning’ tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoningen om te zetten naar ‘Plattelandswoning’. In het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ is hiervoor een mogelijkheid geboden met een wijzigingsbevoegdheid. Het college kan met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan de bestemming wijzigen. 

Besloten is in te stemmen met het wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12. Er zijn tijdens de terinzagelegging van het ontwerp geen zienswijzen ingediend. Het college besluit om het wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 ongewijzigd vast te stellen. 

Wilt u het vastgestelde wijzigingsplan bekijken?

Het wijzigingsplan treedt 12 juli, op de dag na de beroepstermijn, in werking en is te vinden via: