Vaststelling uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44, 2024 week 18

B&W maken bekend dat zij op 23 april 2024 hebben besloten het uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44 vast te stellen. Het plan ligt tot en met 13 juni 2024 ter inzage (dit is de beroepstermijn). Het besluit treedt in werking met ingang van 14 juni 2024.

Het ontwerp uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44 maakt de bouw van vier woningen mogelijk. In een uitwerkingsplan staat de toekomstige ontwikkeling in een gebied. Het plangebied ligt in Park Triangel. De wens is om het plangebied zo vorm te geven dat er meerdere ouderen kunnen wonen die samen een stuk centraal groen onderhouden: de gemeenschappelijke brink. De bestaande verouderde woning met bijgebouw zullen hiervoor gesloopt worden. Het ontwerp uitwerkingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is er een zienswijze ingediend, welke beantwoord is in de nota van beantwoording. Vervolgens is besloten het uitwerkingsplan vast te stellen en daarna voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. Na deze periode staat het uitwerkingsplan vast. 

U kunt het vastgestelde uitwerkingsplan inzien