Om alle huizen en gebouwen in Nederland op een duurzame manier te verwarmen en voldoende elektriciteit te leveren, zijn duurzame energiebronnen nodig. Om te kunnen bepalen welke duurzame energiebronnen dat zijn en hoe deze energie opgewekt moet worden, wordt er door alle gemeentes in Nederland gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). Deze gemeentes zijn opgedeeld in regio’s. Onderaan deze pagina kunt u het definitieve voorstel Regionale Energie Strategie Midden Holland bekijken.

De Gemeente Waddinxveen vormt samen met de gemeente Gouda, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard de regio Midden-Holland. Samen brengen we onder andere in kaart welke energiebronnen er beschikbaar zijn en waar er in de regio ruimte is om duurzame energie op te wekken. Deze keuzes vormen samen de RES.

Wat is de huidige stand van zaken?

In juni 2020 hebben wij als regio Midden-Holland een voorstel, de concept-RES, aan het Planbureau voor de Leefomgeving voorgelegd. Zij rekenen de voorstellen van alle regio’s in Nederland door om te controleren of er voldoende duurzame energie wordt opgewekt om de CO2-reductie-ambities uit het klimaatakkoord te halen. In de concept- RES Midden-Holland wordt aan de hand van, zoals we dat noemen, denkrichtingen uitgelegd op welke verschillende manieren we in de regio duurzame energie kunnen opwekken. De publiekssamenvatting, ook wel factsheet genoemd, kunt u onderaan deze pagina bekijken.

Vervolg

Nadat de concept-RES akkoord is bevonden door onder andere de gemeenteraad van Waddinxveen, gaat de regio Midden-Holland de concept-RES samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners verder uitwerken. Hieruit volgt een definitief plan, de RES 1.0. Hierin wordt verder onderzocht op welke locaties het beste duurzame energie opgewekt kan worden. De gemeenteraden, het Waterschap en Provinciale Staten stellen dan de RES 1.0 in juli 2021 vast en bepalen daarmee of het plan akkoord is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Regionale Energie Strategie? In dit filmpje wordt uitgelegd wat de RES is, wanneer en waarom we dit doen. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de RES?

Stel deze dan via ons contactformulier of telefonisch via 14 0182.