Rectificatie ontwerpverklaring en ontwerp omgevingsvergunning Prins Bernhardlaan 2, 2024 week 10

Per abuis is er bij het digitaal publiceren van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ met IMRO-nummer nl-imro-0627-bpprinsbhl2-0301 een fout ontstaan. Hierdoor zijn de documenten niet digitaal in te zien zoals in de publicatie van 28 februari 2024 is vermeld. De documenten worden een week later op 7 maart 2024 gepubliceerd. Daarom wordt ook de ter inzage-termijn een week opgeschoven. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ liggen ter inzage vanaf 7 maart 2024 tot 18 april 2024.

Waar kunt u de stukken inzien?

Voordat de verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en de omgevingsvergunning wordt verleend, liggen de stukken voor 6 weken ter inzage. Vanaf 7 maart 2024 kunt u deze vinden op het gemeentehuis bij de Publieksbalie, Beukenhof 1 in Waddinxveen. U kunt de stukken ook vinden op www.officielebekendmakingen.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl (nl-imro-0627-bpprinsbhl2-0301).