We willen het Papaverveld, Wikkeveld, Zuringveld en de Groenezoom een moderne uitstraling geven.

Daarom knappen we deze straten op vanaf begin 2023.

We gaan:

  • het asfalt van de weg van de Groenezoom vervangen door straatstenen;
  • de andere wegen, parkeervakken en stoepen opnieuw straten;
  • de openbare verlichting vervangen;
  • de kolken en afvoerleidingen vernieuwen;
  • het groen vervangen of aanvullen;
  • de speelplaats opknappen.

Meedenken over de inrichting van de weg?

We vinden het belangrijk dat bewoners hun ervaringen delen van de situatie die er nu is. De bewoners van Papaverveld, Wikkeveld, Zuringveld en Groenezoom hebben een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen. De resultaten nemen we, waar mogelijk, mee in het ontwerp.

Bewonersavond op dinsdag 8 maart 2022

Op 8 maart 2022 houden we een digitale bewonersavond. We presenteren dan het nieuwe ontwerp van de wijk. Bewoners die in de wijk wonen, krijgen een brief met een uitnodiging. In deze brief staat hoe u zich aanmeldt voor deze bewonersavond.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

Mail dan met Peter Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl.

Op deze overzichtskaart staat het Papaverveld, het Wikkeveld, het Zuringveld en de Groenezoom.

Op deze kaart staat Papaverveld, Wikkeveld, Zuringveld en Groenezoom. De route van de werkzaamheden begint bij de aansluiting op de Staringlaan. De weg maakt een knik en komt uit bij Zuringveld. De weg maakt daarna een haakse hoek en komt uit op Wikkeveld. Daarna maakt de weg een haakse hoek en komt uit op Papaverveld. Daarna maakt de weg weer een haakse hoek en komt de weg uit op Wikkeveld en Zuringveld.

Wat ziet u op de presentatietekening blad 1

We beginnen bij de Staringlaan waar de Groenezoom begint. De hele weg van de Groenezoom krijgt rode stenen (nummer 2 op tekening). Langs de weg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 6). Langs de parkeervakken komt een stoep met grijze tegels (nummer 7). Langs deze stoep staan struiken (nummer 10) en ligt gras (nummer 9) met bomen.

Wat ziet u op de presentatietekening blad 2

Naast de wijk ligt water (nummer 11). Langs dit water ligt gras (nummer 9) met bomen. Langs dit gras komen op een paar plekken parkeervakken in grastegels (nummer 8). Dat zijn tegels waar gras doorheen groeit, maar waar een auto op kan parkeren. Langs deze parkeervakken ligt de weg van de Groenezoom. Deze weg krijgt rode stenen (nummer 2). Langs de weg komen parkeervakken in zwarte stenen (nummer 6). Langs de parkeervakken komt een stoep met grijze tegels (nummer 7). Langs deze stoep liggen de voortuinen van de woningen.

Vanaf de Groenezoom beginnen de straten Zuringveld en Wikkeveld. Deze straten worden woonerf. Op de weg en op de stoepen in deze straten komen bruine stenen (nummer 4). Langs de weg komen parkeervakken met zwarte stenen (nummer 6). Op een paar plekken komen plantvakken (nummer 10).

In het midden tussen de huizen ligt een groenstrook met een paar stoepen. Deze stoepen krijgen bruine stenen (nummer 1). De groene strook bestaat uit gras (nummer 9) en planten (nummer 10). Ook plaatsen we een paar extra bomen.

Naast de wijk ligt water (nummer 11). Langs dit water ligt gras (nummer 9) met bomen. Langs dit gras komen op een paar plekken parkeervakken in grastegels (nummer 8). Dat zijn tegels waar gras doorheen groeit, maar waar een auto op kan parkeren. Langs deze parkeervakken ligt de weg van de Groenezoom. Deze weg krijgt rode stenen (nummer 2). Langs de weg komen parkeervakken met zwarte stenen (nummer 6). Langs de parkeervakken komt een stoep met grijze tegels (nummer 7). Langs dit trottoir liggen de voortuinen van de woningen.

Vanaf de Groenezoom begint de straat Papaverveld. Deze straat wordt woonerf. Op de weg en op de stoepen komen bruine stenen (nummer 4). Langs de weg komen parkeervakken met zwarte stenen (nummer 6). Op een paar plekken komen planten (nummer 10). In het midden tussen de huizen liggen twee groenstroken met een paar stoepen. Deze stoepen krijgen bruine stenen (nummer 1). De groenstrook bestaat uit gras (nummer 9) en planten (nummer 10). Ook plaatsen we een paar extra bomen.

Op de plek waar nu een speeltoestel staat, komt een nieuw speeltoestel. 

Wat staat er op de overzichtskaart

Op deze overzichtskaart staat Papaverveld, Wikkeveld, Zuringveld en Groenezoom. 

De route van de werkzaamheden begint bij de aansluiting op de Staringlaan. De weg maakt een knik en komt uit bij Zuringveld. De weg maakt daarna een haakse hoek en komt uit op Wikkeveld. Daarna maakt de weg een haakse hoek en komt uit op Papaverveld. Daarna maakt de weg weer een haakse hoek en komt de weg uit op Wikkeveld en Zuringveld.