Verkeerssituatie in poldergebied tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp

Het poldergebied tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp staat al langere tijd bekend om zijn verkeersproblemen. De wegen in dit gebied worden veel gebruikt door verschillende soorten verkeer waaronder auto’s, fietsers, vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Door de beperkte breedte van de wegen ontstaan er verkeersknelpunten, waaronder op de Brugweg. De gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk werken sinds september 2021 samen aan een oplossing. Beide gemeenten hebben afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst waarin staat dat we samen de verkeersproblemen in dit gebied willen oplossen.

We onderzoeken de haalbaarheid van drie maatregelen

Na een onafhankelijk onderzoek in 2022 zijn elf mogelijke maatregelen voorgesteld als oplossing voor de verkeersproblematiek in het poldergebied tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp. Van deze elf maatregelen worden de drie meest haalbare in 2024 verder onderzocht. Alle drie de maatregelen gaan over het aanleggen van een nieuwe weg omdat uit het verkeersonderzoek blijkt dat alleen de aanleg van een nieuwe weg het aantal verkeersproblemen oplost. De gemeenten kijken naar een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Reewal en Nieuwdorperweg, tussen de Zwarteweg en de Reeuwijkse Randweg via Baarsjeskade, of tussen de Reewal en de Henegouwerweg (N207) in het vervolgonderzoek.

Plan van aanpak voor een vervolgonderzoek

De gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk werken samen aan een plan van aanpak voor het vervolgonderzoek, ook wel variantenstudie genoemd. Dit plan beschrijft hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. In het onderzoek is ook ruimte voor een ‘nul-variant’ om te onderzoeken wat de verkeerseffecten zijn als geen van de drie voorgestelde opties wordt uitgevoerd. Het doel is om uiteindelijk een voorkeursoptie te bepalen. Bij het onderzoek is aandacht voor de ruimtelijke, technische, financiële, juridische en maatschappelijke haalbaarheid. Lokale comités en bewoners betrekken we bij het vervolgonderzoek.