Maatschappelijk Cultuurplatform KunstKade

Een aantal Waddinxveense Kunst & Cultuurorganisaties en de gemeente Waddinxveen hebben nagedacht over het opzetten van een maatschappelijk cultuurplatform.
Het doel van dit maatschappelijk cultuurplatform is om door nieuwe vormen van samenwerking en het elkaar inspireren, een veelzijdig en actief cultureel Waddinxveen op te bouwen. Maar hoe moet dit er verder uit gaan zien? Hoe kunnen we de verbindingen maken, samenwerking versterken, inspiratie delen en nieuwe activiteiten opzetten?

Voor 2 avonden nodigen wij u van harte uit om met andere deelnemers te praten en ideeën uit te wisselen over de opbouw van een maatschappelijk cultuurplatform. Dit heeft nu de naam KunstKade gekregen. We hopen dat KunstKade een plek wordt waar ideeën, initiatieven en verbindingen samenkomen, die gericht zijn op kunst en cultuur in Waddinxveen.

schilderkunst van de Zuidkade in Waddinxveen met zicht op de rivier de Gouwe en de hefbrug.

Wanneer

Dinsdag 24 januari 2023 (de eerste avond was donderdag 12 januari).

Waar

  • Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1

Hoe laat

  • Inloop vanaf 18:45 uur
  • Start 19:00 uur
  • Verwachte eindtijd 22:15 uur

Aanmelden

Meld u nu aan via kunstkade@waddinxveen.nl. En geef de uitnodiging vooral ook door aan iedereen uit uw netwerk met een hart voor kunst en cultuur.

De eerste bijeenkomst, donderdagavond 12 januari, werd goed bezocht en was een succes.

Hoe zien de bijeenkomsten er uit?

Ieders kennis en kunde is belangrijk voor de opbouw van het maatschappelijk cultuurplatform. Daarom gebruiken we in deze bijeenkomsten de Open Space Technology. U gaat in deze methode samen met andere deelnemers aan de slag om ideeën te bespreken en zo bouwstenen te ontwikkelen voor een veelzijdig en actief cultureel Waddinxveen.
Bij een Open Space-bijeenkomst is er geen vooraf vastgestelde agenda. Tijdens de avond bepaalt u zelf als deelnemer zelf wat er op de agenda komt, door uw ideeën in te brengen. U bepaalt ook zelf aan welke thema’s u een bijdrage wilt leveren, door zelf te kiezen bij welke gesprekken u aansluit. Uw persoonlijke inbreng is van belang. Dit staat los van de vraag of u wel of niet verbonden bent aan een kunst- of cultuurorganisatie.
Elke groep maakt zelf het verslag van de ideeën die er besproken en afgesproken worden. Deze verslagen worden verzameld en gedeeld.

Door deze opzet is de uitkomst elke avond anders. U bent dan ook voor beide avonden van harte uitgenodigd. Door uw inbreng bent u letterlijk onderdeel van het proces en van de uitkomsten. De avonden worden begeleid door Doris Gottlieb. Zij heeft jarenlang ervaring met de Open Space Technology als methodiek.

Wat doen we na de bijeenkomsten?

De initiatiefnemers van het maatschappelijk cultuurplatform bespreken met elkaar hoe er verder wordt gebouwd aan KunstKade. We willen alvast laten weten binnen welke kaders wordt gebouwd aan de structuur van het maatschappelijk cultuurplatform:

  • KunstKade denkt mee en helpt mee bij het zoeken naar verbindingen en samenwerkingsverbanden.
  • Doordat KunstKade wordt gefaciliteerd door de gemeente Waddinxveen, is er hulp mogelijk op het gebied van kennis, netwerken en het zoeken naar/ aanboren van middelen.
  • Na de bijeenkomsten op 12 januari en 24 januari, bespreken de initiatiefnemers (kopgroep en gemeente Waddinxveen) hoe er verder wordt gebouwd aan maatschappelijk cultuurplatform KunstKade.
  • De uitkomsten van deze avonden worden verzameld en gedeeld.
  • De initiatieven en ideeën die ontstaan tijdens de avonden, kunnen na de bijeenkomsten al verder opgepakt worden door de aangesloten deelnemers. U hoeft dus niet te wachten om uw ideeën te realiseren.
  • KunstKade geeft op verzoek feedback op initiatieven over de haalbaarheid.

Klim op de kade en bouw mee aan Maatschappelijk Cultuurplatform KunstKade!