Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

Door de gemeente Waddinxveen worden technische eisen gesteld aan de inrichting van de
openbare ruimte. Met openbare ruimte bedoelen wij de niet uitgegeven gronden. Uitgegeven grond met een openbaar karakter, waarbij is bepaald dat het beheer en/of onderhoud bij de gemeente ligt, is aangemerkt als openbare ruimte.

De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) voor de gemeente Waddinxveen waarborgt en verbetert de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte. In de LIOR zijn richtlijnen en uitgangspunten aangegeven welke zijn opgesteld als leidraad voor ontwikkelaars, ontwerpers en uitvoerders.

De LIOR is beschikbaar via deze website. Vraag een gebruikersnaam en
wachtwoord op bij de heer Zandbergen via telefoonnummer 14 0182.