Uitbreiding maatschappelijke voorzieningen Parklaan

Waddinxveen groeit hard. De voorzieningen moeten meegroeien met de groei van het aantal inwoners. We willen een passend en afwisselend aanbod van voorzieningen als sport, kunst, cultuur, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en ontmoeting. Dat helpt mee aan een plezierig thuis in Waddinxveen voor alle leeftijden. Hier zijn goede plekken en gebouwen voor nodig.

Wat bouwen we aan de Parklaan?

We bouwen een sportzaal aan de Parklaan voor de gymlessen van de basisscholen in Park Triangel en voor de sportverenigingen. In het gebouw komt ook ruimte voor kinderopvang en een buurtcentrum met kantine.

Voorlopig ontwerp sportzaal Parklaan klaar

Samen met architectenbureau Topos hebben we gewerkt aan het voorlopige ontwerp van de sportzaal. Dit gebouw komt te liggen tussen het hoofdgebouw van de Dick Brunaschool, CBS TOV en Quadrant en het tijdelijke schoolgebouw. In de sportzaal komen twee gymzalen, ruimte voor Quadrant Kindercentra en ruimte voor een buurtcentrum met kantine. De ruimte voor Quadrant is extra ruimte op de bestaande ruimtes in het hoofdgebouw. De kantine is bedoeld voor het buurtcentrum en voor (sport)verenigingen die gebruik maken van de sportzaal. Het voorlopige ontwerp geeft een eerste indruk hoe het gebouw eruit komt te zien.

Voorlopig ontwerp nieuwe sportzaal aan de Parklaan
Voorlopig ontwerp nieuwe sportzaal aan de Parklaan

Verkeer en parkeren heeft de aandacht

Een belangrijke opdracht bij het ontwerp van de sportzaal is het vinden van een oplossing voor de verkeersdrukte op de Parklaan en het tekort aan parkeerplekken. Vooral tijdens het brengen en halen van de kinderen speelt deze situatie. Daarom roepen we ouders op om de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of lopend te brengen.

Om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid toeneemt aan de Parklaan en dat de school en sportzaal goed aansluiten op de buitenruimte, is de projectorganisatie Park Triangel samen met verkeersdeskundigen aan de slag gegaan met een nieuwe inrichting. Hierin kijkt de projectorganisatie naar een totale oplossing voor de buitenruimte. Denk daarbij aan parkeren, de verkeersstromen, het groen en de loop- en fietsroutes.

Architectenbureau Topos werkt verder aan het definitieve ontwerp

In de volgende fase wordt het gebouw verder uitgewerkt. Topos betrekt ook de partners van de kinderopvang (Quadrant) en het buurtcentrum tijdens het ontwerpproces. De partner voor het buurtcentrum is nog niet bekend. Hiervoor zijn we in gesprek met mogelijke partners. Via deze pagina blijven we u informeren over de laatste stand van zaken.