N207 Zuid

De N207 en de wegen ten westen van de N207 worden steeds voller. Dit geldt vooral voor Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De provincie Zuid- Holland en betrokken gemeenten willen de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied verbeteren. 

Het project N207 Zuid biedt een oplossing met de aanleg van de Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. Zo komt er meer doorstroming op de N207. En de bereikbaarheid van de regio wordt vergroot. 

Vredenburghlaan – Verlengde Beethovenlaan

De aanleg van de Vredenburghlaan, een onderdeel van de randweg Waddinxveen, en de Verlengde Beethovenlaan hebben een directe relatie met het project N207 Zuid.
Dit is een overzicht van de bouwactiviteiten voor de Vredenburghlaan:

  • Aanleg bouwinritten
  • Tijdelijke en nieuwe brug IJsermanweg
  • Bomenkap en herplanting
  • Afsluiting Plasweg voor verkeer
  • Grondwerk en aanbrengen van ophogingen
  • Afsluiting IJsermanweg

Meer informatie over deze bouwactiviteiten vindt u op de website van de provincie.

De gemeente Waddinxveen legt de Verlengde Beethovenlaan aan.