Geluidsschermen en fluisterasfalt Triangel

Voor woonwijk Park Triangel nemen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen maatregelen om het geluid van het verkeer te verminderen en de leefomgeving van de bewoners van woonwijk Park Triangel te verbeteren. De maatregelen zijn mogelijk door subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Deze maatregelen zijn:

  • het plaatsen van twee geluidsschermen langs de N451 en A12 (2022);
  • en het aanbrengen van fluisterasfalt op de Zuidelijke Rondweg.

Werkzaamheden langs de A12

Tijdens de werkzaamheden langs de A12 is deze weg normaal open. Het geluidscherm heeft een lengte van 600 meter en wordt ongeveer 2,5 meter hoog. Het bestaat uit 500 meter staal en 100 meter glas. Het gedeelte met glas is dat gedeelte dat het dichtste bij Park Triangel staat. Op termijn is het geluidscherm aan een kant begroeid met klimop, de kant van Park Triangel. Wij verwachten voor bewoners geen hinder.

Twee geluidsschermen die passen in de omgeving en fluisterasfalt

De ontwerpen van de geluidsschermen zijn afgestemd op de omgeving; het natuur- en recreatiegebied de Vredenburghzone dat we de komende jaren aanleggen tussen de Zuidelijke Rondweg en de N451. In deze Vredenburghzone komt een hogere grondwal. Ook dit levert een bijdrage aan de vermindering van het geluid. Op de onderstaande kaart staan de locaties van de maatregelen.

Het fluisterasfalt leggen we aan op de Zuidelijke Rondweg

We doen dit in de buurt van de woonwijk. Fluisterasfalt is poreuzer dan asfalt dat we normaal gebruiken. De openingen in het asfalt zijn groter. Deze openingen nemen het rolgeluid van de banden op, waardoor het verkeer minder geluid geeft.

Het fluisterasfalt brengen we aan na de herinrichting van de Zuidelijke Rondweg. Eind 2023 werken we aan het eerste deel van het deelplan Parkweide. De planning van het asfalteren van het tweede deel is nog niet bekend. Dit hangt af van hoe de bouw van de woningen gaat.

Op deze kaart zie je hoe de geluidsschermen van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen lopen ten zuiden van Park Triangel in Waddinxveen. Het geluidsscherm van Provincie Zuid-Holland is 170 meter lang en loopt aan de noordkant langs de N451 tussen de nieuwe kruising met de Vredenburghlaan en het spoor. Het geluidsscherm van de gemeente Waddinxveen loopt aan de noordkant langs de A12 en start iets voorbij de onderdoorgang van de N457 tot ruim voorbij de spoorbaan. Beide geluidsschermen staan met rode bolletjes op de kaart aangegeven.