Chillplekken voor jongeren

De gemeente Waddinxveen wil jongeren plekken bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten om gezellig bij te kletsen of bijvoorbeeld een balletje te trappen. In het verleden waren er een aantal van deze plekken. De plekken bij de Zuidelijke Rondweg en het Gouweplein zijn verdwenen. De plek bij het Zuiveringspad is minder geschikt. Er is nog 1 locatie die goed bezocht wordt en dat is bij de Coenecoop.

Chillplek Coenecoop

Jongeren kunnen stemmen op hun favoriete plek

De gemeente heeft een vragenlijst opgesteld en in overleg met Gro-up jongerenwerk, BOA’s en wijkagenten 6 plekken uitgekozen waarop jongeren kunnen stemmen.

Van 15 maart tot en met 6 april 2024 was het mogelijk om via Waddsup een vragenlijst in te vullen en te stemmen. De plekken met de meeste stemmen werken wij verder uit.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

Stuur een e-mail naar Reinier Feenstra via r.feenstra@waddinxveen.nl.