Woonzorgvisie Waddinxveen 2035 vastgesteld, 2023 week 14

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft in december 2022 de nieuwe woonzorgvisie vastgesteld. De woonzorgvisie vervangt per januari 2023 de ‘Woonvisie 2018-2022’. De woonzorgvisie bestaat uit een langetermijnvisie voor wonen (met zorg) voor de periode tot 2035.

Uitvoeringsprogramma

Bij de langetermijnvisie hoort een praktisch uitvoeringsprogramma om die vastgesteld zijn in de woonzorgvisie te behalen. Dit is een flexibel document met maatregelen tot en met uiterlijk 2027. Elk jaar passen we het uitvoeringsprogramma aan. U vindt de Woonzorgvisie Waddinxveen 2023 en het uitvoeringsprogramma op www.officielebekendmakingen.nl.