Waddinxveense Isolatiesubsidie

Op 3 oktober heeft het college van B&W de Waddinxveense Isolatiesubsidie vastgesteld. Deze subsidie helpt bepaalde groepen inwoners met het (deels) financieren van isolatiemaatregelen in hun koopwoning. Zij kunnen de subsidie aanvragen bij Winst uit je Woning.

Op 12 oktober is de subsidieregeling gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl.