Voornemen aanwijzen gemeentelijk monument Oranjelaan 1, 2023 week 22

B&W hebben het voornemen om Oranjelaan 1 (perceel B4512) aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Inzien

Het voornemen ligt 6 weken na publicatie op www.officielebekendmakingen.nl ter inzage. Wilt u het voornemen inzien? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0182.

Zienswijze

Tijdens deze 6 weken kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze indienen over het voornemen om Oranjelaan 1 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van B&W. De ontvangen reacties nemen wij mee bij de besluitvorming over de vaststelling van het aanwijsbesluit.