Verordening tot eerste wijziging Legesverordening, 2023 week 26

Het college van B&W heeft op 20 juni 2023 de Eerste wijziging Legesverordening 2023 vastgesteld. De wijziging gaat over de aanpassing van het tarief voor de rijbewijzen.

De verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.