Verordening tot de eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2023, 2023 week 06

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2023 de definitieve tarieven onroerendezaakbelastingen 2023 vastgesteld. Deze tarieven worden gebruikt voor de berekening van de onroerendezaakbelastingen voor het jaar 2023.