Verordening sociaal domein Samenredzaam, 2023 week 32

Op 21 juni 2023 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening sociaal domein Samenredzaam 2023′ vastgesteld.

In de verordening staat beschreven op basis van welke regels een inwoner in aanmerking kan komen voor zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. De verordening is gewijzigd op een aantal onderdelen. Het beleid voor leerlingenvervoer is aangepast en er zijn enkele landelijke wetswijzigingen doorgevoerd voor wat betreft re-integratie naar werk. De verordening treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 in werking.