Verleende APV-vergunningen, 2023 week 38

De Burgemeester van Waddinxveen is voornemens een paracommerciële Alcoholwetvergunning te verlenen aan:

  • muziekvereniging Concordia, locatie Jan Willem Frisoweg 1, nummer: 50850. 

Inzage

De stukken kunt u inzien via www.officielebekendmakingen.nl en liggen met ingang van 21 september 2023 voor zes weken voor iedereen ter inzage bij het cluster Veiligheid in het gemeentehuis. Maakt u wel eerst een afspraak via telefoonnummer 14 0182. Tijdens de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u, bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze naar voren brengen. Deze stuurt u naar de Burgemeester van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK  Waddinxveen.