Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ vastgesteld, 2024 week 23

De gemeenteraad heeft op 29 mei 2024 besloten af te wijken van de Regels van het bestemmingsplan ‘van station tot hefbrug’ en de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning voor ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ ter inzage te leggen.

Waar gaan de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning over?

Het gaat om een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om het bestaande zorgcentrum te slopen en een nieuw zorgcentrum te bouwen. Het nieuwe zorgcentrum bestaat uit 90 zorgplaatsen en 12 VPT plaatsen (volledig pakket thuis). Op de begane grond zijn naast de VPT plaatsen voorzieningen als een balie, dagbesteding, kapper, fysio, winkel en restaurant aanwezig. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Van station tot hefbrug’. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De vastgestelde omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd

U kunt de stukken inzien vanaf 6 juni 2024 tot en met 18 juli 2024: