Vaststelling nieuwe straatnamen Waddinxveen, 2023 week 42

  1. Bij het nieuwbouwproject Park Triangel deelplan G3 is er een nieuwe straat ontstaan. Het College van B&W heeft besloten dat de nieuwe straat Steur gaat heten.
  2. Bij het nieuwbouwproject Park Triangel deelplan I2 is er een nieuwe straat ontstaan. Het College van B&W heeft besloten dat de nieuwe straat Duinland gaat heten. 
  3. Bij het nieuwbouwproject Park Triangel deelplan J wordt de huidige straat Boomgaard verlengd en zijn er vier nieuwe straten ontstaan. Het College van B&W heeft besloten dat de Boomgaard wordt verlengd en dat de nieuwe straten Bloesemtuin, Hoftuin, Kruidentuin en Siertuin gaan heten. 
  4. Bij het nieuwbouwproject ’t Suyt II zijn er acht nieuwe straten ontstaan. Het College van B&W heeft besloten dat de nieuwe straten Aureushof, Briquethof, Daalderhof, Eurohof, Guldenlaan, Guldenplein, Patagonhof en Penningsingel gaan heten.
  5. De naam Putteringdijk wordt van oudsher gebruikt voor de dijk ten westen van de Putteringvaart.  Het voetpad op de dijk wordt voorzien van een naam conform de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG).  Het College van B&W heeft besloten dat het voetpad Putteringdijk gaat heten.

Vanaf 19 oktober zijn de besluiten te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.