Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 61, 2023 week 44

De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2023 het bestemmingsplan “Noordeinde 61” vastgesteld.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan Noordeinde 61 zorgt ervoor dat de oude woning gesloopt kan worden en twee nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Het gaat de initiatiefnemer te veel kosten om de oude woning aan het Noordeinde 61 te verbouwen. Daarom is ervoor gekozen om twee nieuwe vrijstaande woningen op de plaats van de oude woning terug te bouwen.

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 27 april 2023 tot en met 8 juni 2023 ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze 6 weken geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan Noordeinde 61 wordt daarom ongewijzigd vastgelegd.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken gedurende 6 weken vanaf 2 november 2023 tot en met 14 december 2023. Dit kan online op de volgende manieren:

Wilt u in beroep gaan tegen het bestemmingsplan?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent als u:

  • eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
  • kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 14 december 2023 naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 15 december 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 15 december 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.