Vaststelling Addendum op welstandsnota Parkhoeve I2 (Park Triangel), 2023 week 23

Voor alle uitgewerkte deelplannen in Triangel zijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld, zo ook voor het deelplan Parkhoeve I2. Het beeldkwaliteitsplan bevat regels die de kwaliteit voor het deelgebied I2 moeten garanderen. De uitstraling van de gebouwen en het kleur- en materiaalgebruik wordt geregeld met dit beeldkwaliteitsplan. Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van de deelplannen. Deze regels kunnen niet met het uitwerkingsplan voor het deelgebied I2 worden geregeld. Om deze regels afdwingbaar te maken is het beeldkwaliteitsplan als addendum op de welstandnota vastgesteld. De uitstraling van de gebouwen en het kleur- en materiaalgebruik wordt geregeld met dit addendum. De gemeenteraad heeft het addendum op de welstandsnota en kavelpaspoorten op 31 mei 2023 vastgesteld.

Wilt u het vastgestelde addendum bekijken?

Dat kan van 8 juni 2023 tot en met 20 juli 2023:

  • via www.officielebekendmakingen.nl ;
  • door contact op te nemen met de heer Verkaik via telefoonnummer 14 0182;
  • tijdens openingsuren kan het addendum worden ingezien bij de publiekbalie van het gemeentehuis.

U kunt geen bezwaar of beroep indienen op het addendum. Voor vragen of, opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Verkaik via w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 21 juli 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de inzagetermijn van zes weken.