Vaststelling Addendum op welstandsnota bedrijvenpark ‘Parkrand G3’, 2023 week 41

Voor alle uitgewerkte deelplannen in Triangel zijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld, zo ook voor het bedrijvenpark ‘Parkrand G3’. Het beeldkwaliteitsplan bevat regels die de kwaliteit voor het bedrijvenpark moeten garanderen. De uitstraling van de gebouwen en het kleur- en materiaalgebruik wordt geregeld met dit beeldkwaliteitsplan. Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van de deelplannen. Deze regels kunnen niet met het uitwerkingsplan voor deelplan Parkrand G3 worden geregeld. Om deze regels afdwingbaar te maken is het beeldkwaliteitsplan als addendum op de welstandnota vastgesteld. De uitstraling van de gebouwen en het kleur- en materiaalgebruik wordt geregeld met dit addendum. De gemeenteraad heeft het addendum op de welstandsnota op 20 september 2023 vastgesteld.

Wilt u het vastgestelde addendum bekijken?

Dat kan van 11 oktober 2023 tot en met 22 november 2023:

  • via www.officielebekendmakingen.nl;
  • neem contact op met de heer W. Verkaik via het telefoonnummer 14 0182;
  • tijdens openingsuren kunt u het addendum inzien bij de publiekbalie van het gemeentehuis.

U kunt geen bezwaar of beroep indienen op het addendum. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik via w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 23 november 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de inzagetermijn van zes weken.