Vaststellen verordeningen en protocol 2023, week 26

Op 31 mei 2023 heeft de raad de volgende verordeningen en controleprotocol vastgesteld:

Vanaf 2023 neemt het college van B&W een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. Met deze rechtmatigheidsverantwoording informeert het college de gemeenteraad (raad) over het (financieel) rechtmatig handelen van de gemeente. Dit heeft gevolgen voor de controlerende rol van de accountant en de raad. Daarom heeft de raad op 31 mei 2023 besloten om deze verordeningen en controle protocol aan te passen. In het controle protocol maakt de raad aanvullende afspraken met de accountant over de accountantscontrole. De verordeningen gaan over het financieel beleid, beheer en inrichting van de financiële organisatie. Het college is hiervoor verantwoordelijk.